Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 7

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.

 
autor: Tatiana Burjanivová | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Laboratórna diagnostika, Onkológia, rádioterapia | zobrazené: 505x | publikované: 5.4.2018 | posledné úpravy: 5.4.2018

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

Vyšetrovacie metódy v rádiodiagnostike

 Prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 22.04.2008.

História. Zobrazovacie diagnostické metódy v rentgenológii. Vyšetrenie klasickým rentgenovým prístrojom. Angiografia. Počítačová tomografia. Počitačová tomografia axiálne scany. Počítačová tomografia rekonštrukcie. Počítačová tomografia perspektíva. Magnetická rezonancia. Osteodenzitometria. Ultrasonografia. Mammografia.

 
autor: Lubomír Kočner | sekcia: Prednášky | odbor: Radiológia a zobrazovacie metódy | zobrazené: 5828x | publikované: 5.5.2008 | posledné úpravy: 1.2.2012

Vyšetrovacie metódy v kardiológii

Vyšetrovacie metódy v kardiológii

Prednáška pre poslucháčov UTV.

1.časť: Úloha srdca a ciev. Stavba - morfológia srdca. Princípy funkcie srdca. Choroby srdca. Ako možno zistiť chorobu. Význam vyšetrenia srdca. 12 zvodové ekg - normálne štandardné, akútny infarkt myokardu (prednej a spodnej steny), nepretrvávajúca komorová tachykardia, hypertrofia ľavej komory. Dynamická elektrokardiografia - Holter. Záťažové ekg - posúdenie ischémie. Využitie ekg v praxi. Echokardiografia - novinky, 2DE  M mode, 2DE doppler, 2DE farebný doppler. Rádionuklidové vyšetrenie - ventrikulografia, zobrazenie myokardu. Izotopy - EF, zobrazenie myokardu.

2.časť: rtg, MSCT,MR,SKG,e-fyziológia, liečba. rtg a MSCT. ICHS:MSCT,SKG,PKI. NMR. MRI srdca a veľkých tepien. Elektrofyziologické vyšetrenie. Porucha prevodu a jej liečba. Kardioverter - defibrilátor / stimulátor. Katetrizačné vyšetrenie. Typy katétrov. Indikácie na koronarografiu u pacientov so známou ICHS alebo podozrením - triedy a klinické stavy.

 
autor: Stanislav Funiak | sekcia: Prednášky | odbor: Kardiológia, angiológia | zobrazené: 3754x | publikované: 15.5.2013 | posledné úpravy: 15.5.2013

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy

Endoskopické vyšetrovacie metódy sú moderné invazívne vyšetrovacie a operačné metódy, ktoré umožňujú prehliadať priamo zrakom dutiny ľudského tela, orgány uložené v týchto dutinách a vnútro dutých orgánov. Tieto dutiny sa prehliadajú pomocou špeciálnych prístrojov - endoskopov.

Materiály sa zaoberajú týmito témami: Endoskopické vyšetrenie dýchacích ciest. Endoskopia tráviaceho traktu. Rektoskopia. Kolonoskopia. Endoskopiská retrogradná cholangiopankreatografia (ERCP). Cystoskopia.

 
autor: Petronela Osacká | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4477x | publikované: 2.12.2011 | posledné úpravy: 3.2.2012

Základné diagnostické metódy v medicíne

Základné diagnostické metódy v medicíne

Klasifikácia - biochemické, fyzikálne mechanické , elektrické, optické a optoelektrické, ultrazvukové metódy. Metódy nukleárnej medicíny.

 
autor: Ján Jakuš | sekcia: Prednášky | odbor: Biofyzika | zobrazené: 4234x | publikované: 1.6.2008 | posledné úpravy: 16.2.2016

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Skriptá sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

 
autor: Oľga Križanová | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Lekárska chémia a biochémia | zobrazené: 3737x | publikované: 28.6.2012 | posledné úpravy: 30.8.2012

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Základné metódy hodnotenia vedomostí a zručností študentov pregraduálneho medicínskeho štúdia

Ako už z názvu tejto študijnej pomôcky vyplýva jej cieľom je zoznámiť učiteľov (aj študentov) lekárskych fakúlt s existujúcimi relevantnými metódami používanými na hodnotenie vedomostí, zručností, postojov a kompetencií študentov pregraduálneho stupňa (hlavne) medicínskeho vzdelávania na lekárskych fakultách v Európe aj v ostatnom svete.

 
autor: Ján Hanáček | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Ostatné | zobrazené: 1220x | publikované: 2.2.2016 | posledné úpravy: 2.2.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 23

Ísť na stránku: 1 2 3

Základy dedičnosti. Genetika dneška.
.. Dedičné (geneticky podmienená) choroby . Metódy stanovenia chromozómov. Genómové mutácie. Num.. .. UTV. Genetika. Základné pojmy lekárskej genetiky. Molekulové základy dedičnosti. Nukleové kys..

Interakcie elektrických a magnetických polí s ľudským telom
.. prúdy používané v medicíne. Elektrostimulačné metódy. Kardiostimulátor. II. Elektrolytický účinok. Lie.. ..kľúčové slová: pole, magnetické pole, elektrostimulačné metódy..

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.
..kľúčové slová: ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metódy.. .. [?] Licencia 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda | 21.10.2015 1.97 M..

Aplikácia injekcií
.. injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, ..

Vybrané kapitoly z patobiochémie a klinickej biochémie v onkológii
.. Niektorí autori uvádzajú, že zobrazovacie metódy sú schopné registrovať nádor, ktorý obsahuje 109 ..

Onkochirurgia
.. anamnéza, fyzikálne vyšetrenia. Vyšetrovacie metódy. Klasifikácia nádorov. Terapia nádorov. Re..

Poruchy sluchu
.. – slimák , frekvencie. I. Vyšetrovacie metódy. Novorodenci a deti. II. Vyšetrovanie sluchu. ..

Pedagogika, edukácia
.. MB ktokoľvek – – Metódy zberu údajov - pozorovanie, rozhovor, dotazník, m..

Fagocytóza
..kľúčové slová: neutrofily, makrofágy, mikrofágy, laboratórne metódy..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný poh..