Nádorové ochorenia patria po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia vo všetkých civilizovaných krajinách. Mortalita vzrastá aj keď sa na tomto náraste určite podieľa predĺženie strednej dĺžky života. Rovnako je zmenená nielen lokalizácia výskytu nádorového ochorenia ale dochádza aj k posunu k mladším vekovým kategóriám. Najviac vzrástla incidencia nádorových ochorení hrubého čreva a konečníka, obličiek, pľúc (hlavne u žien), kože vrátane melanómu, prostaty u mužov a u žien rakovina prsníka. Cieľom dnešných opatrení je čo najvčasnejšia diagnóza, aby sa nádorové ochorenie zachytilo v počiatočnom štádiu a bez generalizácie, to znamená ešte kurabilné. Niektorí autori uvádzajú, že zobrazovacie metódy sú schopné registrovať nádor, ktorý obsahuje 109 nádorových buniek kým imunohistochemické metódy sú schopné identifikovať nádor tisíc krát menší. Napriek tomu laboratórny dôkaz prítomnosti malignity nepriniesol s nádejou očakávanú možnosť skorého a špecifického záchytu ochorenia.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 VYBRANÉ KAPITOLY Z PATOBIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE V ONKOLÓGII 10.1.2017 1.08 MB ktokoľvek
 Imprimatúr 19.12.2016 272.18 KB ktokoľvek
 Oponentský posudok - Doc. RNDr.Erika Halášová, PhD. 19.12.2016 839.5 KB ktokoľvek
 Oponentský posudok - prof. ing. Mária Mareková, CSc. 19.12.2016 763.25 KB ktokoľvek