Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané kapitoly z patobiochémie a klinickej biochémie v onkológii

Nádorové ochorenia patria po kardiovaskulárnych ochoreniach k najčastejším príčinám úmrtia vo všetkých civilizovaných krajinách. Mortalita vzrastá aj keď sa na tomto náraste určite podieľa predĺženie strednej dĺžky života. Rovnako je zmenená nielen lokalizácia výskytu nádorového ochorenia ale dochádza aj k posunu k mladším vekovým kategóriám. Najviac vzrástla incidencia nádorových ochorení hrubého čreva a konečníka, obličiek, pľúc (hlavne u žien), kože vrátane melanómu, prostaty u mužov a u žien rakovina prsníka. Cieľom dnešných opatrení je čo najvčasnejšia diagnóza, aby sa nádorové ochorenie zachytilo v počiatočnom štádiu a bez generalizácie, to znamená ešte kurabilné. Niektorí autori uvádzajú, že zobrazovacie metódy sú schopné registrovať nádor, ktorý obsahuje 109 nádorových buniek kým imunohistochemické metódy sú schopné identifikovať nádor tisíc krát menší. Napriek tomu laboratórny dôkaz prítomnosti malignity nepriniesol s nádejou očakávanú možnosť skorého a špecifického záchytu ochorenia.

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf VYBRANÉ KAPITOLY Z PATOBIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE V ONKOLÓGII Stiahnuť - VYBRANÉ KAPITOLY Z PATOBIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE V ONKOLÓGIIOtvoriť v novom okne - VYBRANÉ KAPITOLY Z PATOBIOCHÉMIE A KLINICKEJ BIOCHÉMIE V ONKOLÓGII 10.1.2017 1.08 MB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 19.12.2016 272.18 KB ktokoľvek
pdf Oponentský posudok - Doc. RNDr.Erika Halášová, PhD. Stiahnuť - Oponentský posudok - Doc. RNDr.Erika Halášová, PhD.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - Doc. RNDr.Erika Halášová, PhD. 19.12.2016 839.5 KB ktokoľvek
pdf Oponentský posudok - prof. ing. Mária Mareková, CSc. Stiahnuť - Oponentský posudok - prof. ing. Mária Mareková, CSc.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - prof. ing. Mária Mareková, CSc. 19.12.2016 763.25 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: patobiochémia, klinická biochémia


autor: Tatiana Matáková | pracovisko: Ústav lekárskej biochémie | publikované: 19.12.2016 | posledné úpravy: 19.12.2016
citácia: Matáková Tatiana: Vybrané kapitoly z patobiochémie a klinickej biochémie v onkológii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 19.12.2016, posledná aktualizácia 19.12.2016 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=355>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: