Z laboratória do klinickej praxe ll

"Molekulové mechanizmy pri rozvoji malígnych chorôb a metódy ich detekcie"

Tento zborník prác vznikol vďaka podpore v rámci operačného programu Výskum a vývoj pre projekt: VYTVORENIE NOVÉHO DIAGNOSTICKÉHO ALGORITMU PRI VYBRANÝCH NÁDOROVÝCH OCHORENIACH, ITMS kód projektu: 26220220022, spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Multiformný glioblastóm predstavuje smrteľne rizikovú chorobu, ktorú aj napriek pokrokom vývoja nových diagnostických inovácií a cielených terapií nie sme schopní úplne vyliečiť, resp. zvyšovať percento úspešnosti. Tento pochmúrny výsledok je väčšinou spájaný s komplexnosťou choroby, ako je individuálna heterogenita a výskyt niekoľko násobných genetických nestabilít. Pochopenie molekulovej podstaty glioblastómov môže zlepšiť skorú diagnostiku, prognózu a terapeutickú predpoveď. Navyše, súčasné technologické vymoženosti na úrovni genomiky, epigenetiky, transkriptomiky či proteomiky pomáhajú k definovaniu prognostických a prediktívnych markerov. Na niektorých biomarkerov už bola dokonca realizovaná laboratórna validácia a sú použiteľné pre klinickú aplikáciu. V tomto príspevku diskutujeme o signalizačných molekulách glioblastómového procesu a súčasných výhodách molekulových analýz s možnosťou využitia v personalizovanom medicínskom prístupe.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Z laboratória do klinickej praxe ll 24.2.2019 5.87 MB ktokoľvek
 Recenzia - doc. RNDr. Ľudovít MUŠÁK, PhD. 24.2.2019 199.69 KB ktokoľvek
 Recenzia - doc. RNDr. Miroslava RABAJDOVÁ, PhD. 24.2.2019 194.74 KB ktokoľvek
 Imprimatur 24.2.2019 185.42 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.