Moderné vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a hepatológii

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

Nové medicínske poznatky v odboroch vnútorného lekárstva: v gastroenterológii a hepatológii. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v daných odboroch. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. zo dňa 08. 11. 2022.                                      

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Moderné vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a hepatológii 16.11.2022 17.71 MB ktokoľvek