Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fagocytóza

Fagocytóza

V mechanizmoch vrodenej imunity je fagocytóza najdôležitejšou prekážkou šírenia mikroorganizmov. Zároveň majú fagocyty význam pre čistiace procesy v organizme, pretože odstraňujú zvyšky buniek a molekuly, ktoré vznikajú aj pri fyziologických procesoch. Interaktívna prezentácia obsahuje študijný materiál a súbor testových otázok, pomocou ktorých si čitateľ môže overiť dosiahnuté znalosti s možnosťou spätnej väzby.


Táto práca vznikla ako výstup projektu KEGA č.032UK-4/2015 MŠVVaŠ SR.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppsx Fagocytóza Stiahnuť - FagocytózaOtvoriť v novom okne - Fagocytóza 20.12.2017 1.39 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: fagocytóza, neutrofily, makrofágy, mikrofágy, laboratórne metódy


autor: Martina Neuschlová | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 20.12.2017 | posledné úpravy: 20.12.2017
citácia: Neuschlová Martina: Fagocytóza. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 20.12.2017, posledná aktualizácia 20.12.2017 [cit. 2018-12-13] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=375>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: