MUDr. Martin Schnierer

Moderné vyšetrovacie metódy v gastroenterológii a hepatológii

Autor: Martin Schnierer

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)

Nové medicínske poznatky v odboroch vnútorného lekárstva: v gastroenterológii a hepatológii. Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v daných odboroch. 

MUDr. Martin Schnierer, PhD. zo dňa 08. 11. 2022.