Ošetrovateľský proces pre vzdelávanie a klinickú prax

Skriptá poskytujú súhrn aktuálnych informácií zo zahraničných aj domácich publikácií k téme ošetrovateľského procesu tak, aby predovšetkým študentom ošetrovateľstva a pôrodnej asistencie pomohli v štúdiu tejto metódy a zároveň im umožnili túto metódu uplatniť v klinickej praxi. Metóda ošetrovateľského procesu sa skladá z ustáleného počtu, vzájomne prepojených, a na seba nadväzujúcich fáz: posúdenie, diagnostika, plánovanie, realizácia a hodnotenie, ktoré sa realizujú v prospech jednotlivca (rodiny, komunity). Umožňuje systémový prístup k ošetrovateľskej starostlivosti, poskytovať ošetrovateľskú starostlivosť v súlade s etickými a legislatívnymi normami a štandardami profesie, v súlade s praxou založenou na dôkazoch, s aktuálnymi kompetenciami sestier a pôrodných asistentiek, s požiadavkami klinickej praxe. Zároveň poskytuje možnosť realizovať individualizovanú, na pacienta orientovanú ošetrovateľskú starostlivosť, ktorá podporuje uspokojovanie potrieb pacienta, jeho bezpečnosť a kvalitu života. Text skrípt je rozdelený do ôsmich kapitol, ktoré sú zoradené podľa jednotlivých fáz metódy ošetrovateľského procesu. Poskytuje komplexný pohľad na túto problematiku; teoretické poznatky o metóde sú prepojené so súčasnou situáciou v klinickej praxi v Slovenskej republike. Text je obohatený o ukážky častých chýb študentov pri realizácii metódy v klinickej praxi.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 OŠETROVATEĽSKÝ PROCES PRE VZDELÁVANIE A KLINICKÚ PRAX 24.8.2022 734.33 KB ktokoľvek
 Imprimatur 24.8.2022 122.63 KB ktokoľvek
 Recenzny posudok doc PhDr Andrea Solgajová PhD 24.8.2022 750.17 KB ktokoľvek
 Recenzny posudok Mgr Bc Eva Urbanová PhD 24.8.2022 131.71 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.