Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Aplikácia injekcií

Aplikácia injekcií

Injekčná ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek systémom peel-back, príprava ihly a striekačky k použitiu, chybné manipulácie s ihlou a striekačkou, popis ampulky, spôsob otvárania ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výmena perforačnej ihly za aplikačnú, spôsob snímania krytu z ihly, uhly vpichov pri aplikácia injekcií, intrakutánna (intradermálna) injekcia (i.c.), subkutánna (subdermálna) injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky inzulínovým perom, doba pôsobenia jednotlivých typov inzulínov, nové typy inzulínov. Intramuskulárna injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia injekcie metódou Z –traktu, komplikácie i.m. injekcií. Intravenózna injekcia (i.v.) - miesta vpichu, posúdenie pacienta pred aplikáciou i.v. injekcie, nevhodné žily pre intravenóznu aplikáciu liekov, príprava i.v. injekcie k podaniu, metódy zviditeľňovania žily, spôsob priloženia esmarchu, palpácia a dezinfekcia žily, metódy fixácie žily, techniky aplikácie i.v. injekcie.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - prezentácia Stiahnuť - Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - prezentácia 11.11.2011 1.22 MB ktokoľvek
pdf Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - výukový text Stiahnuť - Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - výukový textOtvoriť v novom okne - Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - výukový text 2.12.2011 237.58 KB ktokoľvek
pdf Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - prezentácia Stiahnuť - Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - prezentácia 11.11.2011 1.05 MB ktokoľvek
pdf Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - výukový text Stiahnuť - Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - výukový textOtvoriť v novom okne - Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - výukový text 2.12.2011 242.84 KB ktokoľvek
pdf Intramuskulárna injekcia - prezentácia Stiahnuť - Intramuskulárna injekcia - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Intramuskulárna injekcia - prezentácia 9.11.2011 847.93 KB ktokoľvek
pdf Intramuskulárna injekcia - výukový text Stiahnuť - Intramuskulárna injekcia - výukový textOtvoriť v novom okne - Intramuskulárna injekcia - výukový text 2.12.2011 224.7 KB ktokoľvek
pdf Intravenózna injekcia - prezentácia Stiahnuť - Intravenózna injekcia - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Intravenózna injekcia - prezentácia 9.11.2011 1003.81 KB ktokoľvek
pdf Intravenózna injekcia - výukový text Stiahnuť - Intravenózna injekcia - výukový textOtvoriť v novom okne - Intravenózna injekcia - výukový text 2.12.2011 227.08 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: intrakutánna injekcia, subkutánna injekcia, intramuskulárna injekcia, intravenózna injekcia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Petronela Osacká | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 4.2.2011 | posledné úpravy: 2.12.2011
citácia: Osacká Petronela: Aplikácia injekcií. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.2.2011, posledná aktualizácia 2.12.2011 [cit. 2018-04-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=131>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

  • Aplikácia subk. injekcií  (bbbeeeaaatttaaa gmail.com, 2.12.2013, 19:50)
      Je  možné absolvovať súkromne   túto výuku.... ,  ak  áno,  tel.  0919 315 863
  • Aplikácia subk. injekcií  (bbbeeeaaatttaaa gmail.com, 2.12.2013, 19:50)
      Je  možné absolvovať súkromne   túto výuku.... ,  ak  áno,  tel.  0919 315 863

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: