Aplikácia injekcií

Injekčná ihla a striekačka, druhy ihiel, druhy striekačiek, veľkosť striekačiek, otváranie ihiel a striekačiek systémom peel-back, príprava ihly a striekačky k použitiu, chybné manipulácie s ihlou a striekačkou, popis ampulky, spôsob otvárania ampulky, spôsoby nasávania z ampulky, príprava lieku z flaštičky, spôsoby nasávania z fľaštičky, výmena perforačnej ihly za aplikačnú, spôsob snímania krytu z ihly, uhly vpichov pri aplikácia injekcií, intrakutánna (intradermálna) injekcia (i.c.), subkutánna (subdermálna) injekcia (s.c.), uhly vpichov -s.c. injekcia, technika aplikácie klasickej s.c. injekcie, aplikácia inzulínu, inzulínové pero, techniky aplikácie inzulínu 8 mm ihlou, technika vpichu a aplikácia dávky inzulínovým perom, doba pôsobenia jednotlivých typov inzulínov, nové typy inzulínov. Intramuskulárna injekcia (i.m.) - identifikácia miesta vpichu, metódy dezinfekcia miesta vpichu, technika aplikácie, aplikácia injekcie metódou Z –traktu, komplikácie i.m. injekcií. Intravenózna injekcia (i.v.) - miesta vpichu, posúdenie pacienta pred aplikáciou i.v. injekcie, nevhodné žily pre intravenóznu aplikáciu liekov, príprava i.v. injekcie k podaniu, metódy zviditeľňovania žily, spôsob priloženia esmarchu, palpácia a dezinfekcia žily, metódy fixácie žily, techniky aplikácie i.v. injekcie.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - prezentácia 11.11.2011 1.22 MB ktokoľvek
 Príprava injekcií, aplikácia i.c. injekcie - výukový text 2.12.2011 237.58 KB ktokoľvek
 Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - prezentácia 11.11.2011 1.05 MB ktokoľvek
 Subkutánnae (subdermálne) injekcie, aplikácia inzulínu, aplikácia antikoagulancií - výukový text 2.12.2011 242.84 KB ktokoľvek
 Intramuskulárna injekcia - prezentácia 9.11.2011 847.93 KB ktokoľvek
 Intramuskulárna injekcia - výukový text 2.12.2011 224.7 KB ktokoľvek
 Intravenózna injekcia - prezentácia 9.11.2011 1003.81 KB ktokoľvek
 Intravenózna injekcia - výukový text 2.12.2011 227.08 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
70.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.