Prednášky

Propedeutika zubného lekárstva - 2

Autor: Andrea Petrášová

Obsah prednášok: Minimálne invazívne techniky ošetrenia kazu u detí, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Konzervačné zubné lekárstvo, Klasifikácia kariéznych lézií podľa Blacka, Preparácia kavity podľa Blacka I. a V. trieda, Blackova II. , III. a IV. trieda,
Podložkové materiály - Úloha, rozdelenie, indikácie, Dentálne materiály Amalgám, Anatómia koreňových kanálov .Zásady trepanácie zubov, Inštrumentárium používané na ošetrovanie koreňového kanála, Stomatologické inštrumentárium , Endodontické inštrumentárium, Endodontické materiály, zloženie, vlastnosti, Pracovný postup ošetrenia koreňového kanála .

 

Propedeutika zubného lekárstva - 4

Autor: Andrea Petrášová

Obsah prednášok: Propedeutika chirurgickej stomatológie, Inštrumentárium používané k chirurgickým výkonom - extrakčné kliešte, extrakčné páky, princípy a technika ich použitia, lokálne anestetiká, aplikácia anestetík, Extrakcia zubov, Komplikácie pri injekčných anestéziách, Latinské názvy, Absces, Dezinfekcia a sterilizácia , Úvod do čeľustnej ortopédie.

 

Detské zubné lekárstvo

Autor: Andrea Petrášová

Súbor prednášok z predmetu Detské zubné lekárstvo.Obsah prednášok: Úvod do detského zubného lekárstva. Organizácia starostlivosti o deti a mládeže. Vyšetrenie pacienta, dokumentácia v detskom zubnom lekárstve. Prenatálny vývoj čeľustí a chrupu. Funkcie mliečneho chrupu. Rozdiely medzi mliečnymi a trvalými zubami. Zubný kaz raného detstva. Caries rampans. Terapia zubného kazu v mliečnej dentícií, liečebný plán. Prevencia a mliečne zuby. Pečatenie zubov.
 

Konzervačné zubné lekárstvo - 3. ročník

Autor: Andrea Petrášová

Obsah prednášok: Tvrdé zubné tkanivá a pulpa, Opticke vlastnosti zubnych tkanív
a stomatologických materiálov, Zubný kaz, Ošetrenie zubného kazu – vyšetrenie pacienta diagnóza,liečebný plán, amalgám zloženie,vlastnosti,indikácie,príprava, Skloionomerne cementy - GIc – Glass-ionomer cement ASPA- alumino-silicate –polyalkenoic-acid, Kompozitné výplnkové materiály, Nekariézne straty tvrdých zubných tkanív. Prevencia zubného kazu.

 

Konzervačné zubné lekárstvo - 5. ročník

Autor: Andrea Petrášová

Obsah prednášok: Hraničné otázky konzervačného zubného lekárstva s parodontológiou a dentoalveolárnou chirurgiou. Hraničné otázky protetiky a konzervačnej terapie. Postendodontické ošetrenie. A koreňové výplňové materiály - klasifikácia, vlastnosti. Techniky opracovania koreňových kanálikov. Nové pohľady a názory v oblasti preparačných zásad a postupov na tvrdých zubných tkanivách, preventívne kompozitné výplne. Súčasné postupy pri preparácii.

Konzervačné zubné lekárstvo - 4 ročník

Autor: Andrea Petrášová

Obsah prednášok: Pulpitis acuta serosa, – etiológia, klinické prejavy, diagnóza, dif.dg., terapia. Pulpitis chronica clausa : histopat.obraz, klinické prejavy,dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica aperta : histopatologický obraz,klinické prejavy, dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica granulomatosa interna. Amputácia a extirpácia vitálnej zubnej drene : indikácia, pracovné postupy. Príčiny patologických stavov zubnej drene a apikálneho parodontu. Nekróza a gangréna zubnej drene. Devitalizačné prostriedky, mortálna amputácia a extirpácia zubnej drene. Bolesť v orofaciálnej oblasti

 

Ochorenia slinných žliaz

Autor: Igor Malachovský

Salivary glands. Imaging. Salivary Gland Neoplasms. Pleomorphic adenoma. Warthin’s Tumor. Monomorphic Adenomas. Myoepithelioma. Mucoepidermoid Carcinoma. Adenoid Cystic Carcinoma. Acinic Cell Carcinoma. Adenocarcinoma. Malignant Mixed Tumors. Carcinoma Ex-Pleomorphic Adenoma. Carcinosarcoma. Squamous Cell Carcinoma. Management of the Neck LN. Fine-Needle Aspiration Biopsy. Parotidectomy. Submandibular sialadenectomy. Submandibular lipoma. Parotitis acuta. Sialogram. Sialolithiasis. Sialadenoscopy. Indications and Contraindications. Cyst of the parotid gland. Cysts of salivary glands. Cysts of minor salivary glands. Ranulas - cysts of sublingual glands.

Temporomandibular joint diagnosis and therapy

Autor: Igor Malachovský

Anathomy, Aetiology of TMJ disorders, Diagnostics of TMD, Diagnostics with special inv. methods, Therapy of the TMD.                                                                                                                                                  

Bolesť,neuralgia,paréza

Autor: Igor Malachovský

Prednáška z maxilofaciálnej chirurgie pre študentov 6. ročníka odboru zubné lekárstvo v akademickom roku 2019/2020.                                                                                                                                

Starostlivosť o klienta s bolesťou v domácom prostredí

Autor: Mária Zanovitová

Prednáška pre poslucháčov UTV.

História. Typy bolesti. Mýty o bolesti. Posúdenie bolesti - základné posúdenie, personilizácia,funkčné posúdenie,komplexné posúdenie. Stupne intenzity bolesti. Farmakologická liečba bolesti. Nefarmakologické postupy. Edukácia pacienta / rodinných príslušníkov/ opatrovateľov.