Prednášky

Nové trendy a perspektívy v histológii X

Autor: Mária Kovalská, Veronika Cígerová, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Ústav histológie a embryológie JLF UK dáva do pozornosti desiate vydanie zborníka  "Nové trendy a perspektívy v histológii". Jedným z cieľov zborníka je informovať čitateľov o výsledkoch vedeckých aktivít hlavne slovenských autorov. Tak, ako aj po minulé roky, to môže vyvolať zmysluplnú diskusiu medzi autormi alebo pracoviskami s podobným výskumným zameraním.

 

Pracovné lekárstvo a toxikológia

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov slovenských a zahraničných, 3. ročník. Propedeutika vnútorných chorôb.                                                                                                                                                                                                           

Nové trendy a perspektívy v histológii IX

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

Ústav histológie a embryológie JLF UK vydáva každý rok neperiodickú publikáciu "Nové trendy a perspektívy v histológii", tento rok ide už o deviatu edíciu. V zborníku je publikovaných 21 článkov slovenských autorov. Tradičný cieľ zborníka ostáva rovnaký, t. j. informovať o výskumných aktivitách zainteresovaných pracovísk, vyvolať prípadnú diskusiu a možno i spoluprácu.

Nové trendy a perspektívy v histológii VIII

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

 

"Nové trendy a perspektívy v histológii VIII" predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie JLF UK v Martine, ktorá obsahuje 19 vedeckých článkov. Všetky články súvisia viac menej s histomorfologickými vednými odbormi. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na vzájomnú spoluprácu a ďalšie vedecké aktivity.


 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII

Autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov

anotačný obrázok

 

Nové trendy a perspektívy v histológii VII predstavujú už tradičnú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 20 vedeckých článkov. Všetky články súvisia rôznym spôsobom s morfologickými disciplínami. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvým impulzom na spoločnú spoluprácu a vedecké aktivity.

 

Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie

Autor: Jana Kompaníková, Neuschlová Martina, Elena Nováková, Vladimíra Sadloňová

anotačný obrázok

Skriptá - Odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie - sú výstupom projektov KEGA 032UK-4/2019 MŠVVaŠ SR a KEGA 038UK-4/2019 MŠVVaŠ SR.
Skriptá sú určené pre študentov medicíny, zubného lekárstva a nelekárskych študijných programov, obsahujú prehľad postupov pri odbere biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie. V jednotlivých kapitolách sú opísané základné charakteristiky vzniku a klinických prejavov infekčných ochorení, indikácie pre odber biologických vzoriek, postupy pri odbere infekčného materiálu, odporúčania pre transport a spracovanie infekčného materiálu. Skriptá sú určené nielen pre študentov lekárskej fakulty v rámci prípravy na praktické cvičenia z mikrobiológie, ale môžu slúžiť ako literatúra pre zdravotníckych pracovníkov.

 

Benígne kostné lézie neodontogénneho pôvodu v maxilofaciálnej oblasti

Autor: Mária Janíčková

anotačný obrázok

Prednáška je určená pre pregraduálnych študentov zubného lekárstva a postgraduálneho certifikovaného vzdelávania DACH.                                                             

Čiastočne snímateľné náhrady

Autor: Janka Jenčová

Prednáška pre študentov 4.,5 ročníka odbor Zubné lekárstvo.                                                                                                                                                               

MOŽNOSTI PRÍPRAVY PILIEROV PRE FIXNÉ NÁHRADY

Autor: Janka Jenčová

Prednáška pre študentov 4.,5 ročníka odbor Zubné lekárstvo.                                                                                                                                                                                                     

Fyziológia a patofyziológia nosa, jej význam pre funkciu dolných dýchacích ciest

Autor: Mariana Brozmanová, Jana Plevková

anotačný obrázok

Ústav patologickej fyziológie JLF UK sa v rámci svojho výskumného zamerania venuje problematike ochorení respiračného systému už niekoľko dekád. Jednou z nosných tém sú aj patologické procesy v nosovej dutine a ich vplyv na funkciu dolných dýchacích ciest predovšetkým vo vzťahu k astme a syndrómu chronického kašľa. Pracovisko školí množstvo doktorandov ako aj študentov v rámci ŠVOČ, ktorí so záujmom pracujú v laboratóriách ústavu patologickej fyziológie, píšu svoje diplomové práce a z mnohých sa stávajú naši doktorandi a následne kolegovia.
Druhé, obohatené vydanie sme pripravili ako učebnicu venovanú predovšetkým im – študentom prichádzajúcim na naše pracovisko v rámci ŠVOČ a prípravy diplomovej práce a tým, ktorých zaujíma problematika komplexných vzťahov horných a dolných dýchacích ciest.