Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.

Súbor prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu Ošetrovateľský výskum. Snahou autorov je priblížiť študentom ošetrovateľstva možnosti a spôsoby realizácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich vyhodnotenia.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
ppt 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda Stiahnuť - 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako vedaOtvoriť v novom okne - 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek
ppt 01-2 Etika vo výskume Stiahnuť - 01-2 Etika vo výskumeOtvoriť v novom okne - 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek
pptx 02. Vyhľadávanie literárnych prameňov. Stiahnuť - 02. Vyhľadávanie literárnych prameňov.Otvoriť v novom okne - 02. Vyhľadávanie literárnych prameňov. 21.10.2015 846.78 KB ktokoľvek
ppt 03. Technika citovania odporúčaná na UK Stiahnuť - 03. Technika citovania odporúčaná na UKOtvoriť v novom okne - 03. Technika citovania odporúčaná na UK 21.10.2015 1.19 MB ktokoľvek
pptx 04. Fázy výskumného procesu Stiahnuť - 04. Fázy výskumného procesuOtvoriť v novom okne - 04. Fázy výskumného procesu 21.10.2015 892.25 KB ktokoľvek
pptx 05. Formulovanie výskumných problémov Stiahnuť - 05. Formulovanie výskumných problémovOtvoriť v novom okne - 05. Formulovanie výskumných problémov 21.10.2015 852.37 KB ktokoľvek
pptx 06. Výber výskumnej vzorky Stiahnuť - 06. Výber výskumnej vzorkyOtvoriť v novom okne - 06. Výber výskumnej vzorky 21.10.2015 936.29 KB ktokoľvek
pptx 07. Dotazník Stiahnuť - 07. DotazníkOtvoriť v novom okne - 07. Dotazník 21.10.2015 920.68 KB ktokoľvek
pptx 08. Pozorovanie ako výskumná metóda Stiahnuť - 08. Pozorovanie ako výskumná metódaOtvoriť v novom okne - 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek
pptx 09. Rozhovor ako výskumná metóda Stiahnuť - 09. Rozhovor ako výskumná metódaOtvoriť v novom okne - 09. Rozhovor ako výskumná metóda 21.10.2015 841.05 KB ktokoľvek
ppt 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdia Stiahnuť - 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdiaOtvoriť v novom okne - 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdia 21.10.2015 1.18 MB ktokoľvek
pptx 11. Obsahová analýza textových dokumentov Stiahnuť - 11. Obsahová analýza textových dokumentovOtvoriť v novom okne - 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB ktokoľvek
pptx 12. Literárny prehľad a systematický literárny prehľad Stiahnuť - 12. Literárny prehľad a systematický literárny prehľadOtvoriť v novom okne - 12. Literárny prehľad a systematický literárny prehľad 21.10.2015 862.13 KB ktokoľvek
ppt 13. Štatistické metódy Stiahnuť - 13. Štatistické metódyOtvoriť v novom okne - 13. Štatistické metódy 21.10.2015 1.4 MB ktokoľvek
pptx 14. Oblasti ošetrovateľského výskumu Stiahnuť - 14. Oblasti ošetrovateľského výskumuOtvoriť v novom okne - 14. Oblasti ošetrovateľského výskumu 21.10.2015 870.7 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: výskum, ošetrovateľstvo, výskumné fázy, výskumné metódy

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
90.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Juraj Čáp, Katarína Žiaková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 21.10.2015 | posledné úpravy: 21.10.2015
citácia: Čáp Juraj, Katarína Žiaková: Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácii.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 21.10.2015, posledná aktualizácia 21.10.2015 [cit. 2018-07-17] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=306>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: