Ošetrovateľský výskum – súbor prezentácií

Súbor prezentácii tvoria podklady k prednáškam z predmetu Ošetrovateľský výskum. Snahou autorov je priblížiť študentom ošetrovateľstva možnosti a spôsoby realizácie kvantitatívneho aj kvalitatívneho výskumu v tomto odbore. Prezentácie sa zameriavajú na východiská vedeckého výskumu v ošetrovateľstve, prezentujú výskumný proces a jeho jednotlivé fázy, ponúkajú prehľad základných metód zberu empirických údajov ako aj spôsobov ich vyhodnotenia.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 01-1 Veda, výskum a výskumné metódy. Ošetrovateľstvo ako veda 21.10.2015 1.97 MB ktokoľvek
 01-2 Etika vo výskume 21.10.2015 1.07 MB ktokoľvek
 02. Vyhľadávanie literárnych prameňov. 21.10.2015 846.78 KB ktokoľvek
 03. Technika citovania odporúčaná na UK 21.10.2015 1.19 MB ktokoľvek
 04. Fázy výskumného procesu 21.10.2015 892.25 KB ktokoľvek
 05. Formulovanie výskumných problémov 21.10.2015 852.37 KB ktokoľvek
 06. Výber výskumnej vzorky 21.10.2015 936.29 KB ktokoľvek
 07. Dotazník 21.10.2015 920.68 KB ktokoľvek
 08. Pozorovanie ako výskumná metóda 21.10.2015 837.98 KB ktokoľvek
 09. Rozhovor ako výskumná metóda 21.10.2015 841.05 KB ktokoľvek
 10. V ošetrovateľskom výskume – prípadová štúdia 21.10.2015 1.18 MB ktokoľvek
 11. Obsahová analýza textových dokumentov 21.10.2015 1.13 MB ktokoľvek
 12. Literárny prehľad a systematický literárny prehľad 21.10.2015 862.13 KB ktokoľvek
 13. Štatistické metódy 21.10.2015 1.4 MB ktokoľvek
 14. Oblasti ošetrovateľského výskumu 21.10.2015 870.7 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
90.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.