Vybrané biochemické a molekulárne-biologické metódy v lekárskom výskume a medicínskej diagnostike

Skriptá sú určené pre študentov doktorandského štúdia z vedného odboru Klinická biochémia, ale tiež pre študentov 2. ročníka LF ako pomocné skriptá pre predmet Lekárska biochémia.

OBSAH

GENETICKÉ A MOLEKULÁRNE BIOLOGICKÉ METÓDY  3
Genetika - náuka o dedičnosti  3
METÓDY ŠTÚDIA DNA A RNA  6
Izolácia DNA a RNA  7
Southernov blot  8
Polymerázová reťazová reakcia  10
Reverzná PCR (RT-PCR)  12
Optimalizácia PCR  14
DNA polymerázy  18
Problémy s PCR  20
Aplikácie PCR  21
Sekvenovanie PCR produktov  24
Ďalšie metódy štúdia génovej expresie  25
Využitie princípu metódy PCR  29
Princípy sekvenovania  38
METÓDY ŠTÚDIA PROTEÍNOV  40
Izolácia proteínov  41
Polyakrylamidová gélová elektroforéza (PAGE)  42
Prenos (blotovanie) proteínov na membránu -WESTERN BLOT  47
Chromatografia  52
 IMUNOLOGICKÉ METÓDY  56
 Metódy, ktoré využívajú neznačený antigén/protilátku  60
 Metódy so značeným antigénom/protilátkou  64
 Vyšetrovacie metódy pre alergiu a autoimunitné ochorenia  67
 Záver  71
 Použitá literatúra  72

 

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Skriptá 28.6.2012 1.11 MB ktokoľvek
 posudok - RNDr.Soňa Hudecová. CSc. 28.6.2012 342.72 KB ktokoľvek
 posudok - prof.RNDr. Ľudovít Varečka, DrSc. 28.6.2012 81.41 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

Predmety/kurzy