Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Základy dedičnosti. Genetika dneška.

Základy dedičnosti. Genetika dneška.

Prednášky pre poslucháčov UTV.

Genetika. Základné pojmy lekárskej genetiky. Molekulové základy dedičnosti. Nukleové kyseliny. Genetická informácia. Genetický kód. Veľkosť ľudského genómu. Replikácia DNA. Expresia genetickej informácie. Bunkové základy dedičnosti. Eukaryotické chromozóny. Chromozómový pár. Karyotyp. Početnosť chromozónov. Dedičnosť krvných skupín. ABO systém. Krvný skupinový systém Rh. Genetika populácií. Hardy-Weinbergov zákon. Rodokmeň.Genealogické symboly. Typy príbuzenského kríženia. Dedičnosť viazaná na autozómy a pohlavné chromozómy. Typy monogénovej dedičnosti. Autozómovo dominantná dedičnosť. Autozómovo recesívna dedičnosť. Na X-chromozóm viazané gény. X a Y chromozóm človeka. Na X chromozóm viazaná dominantná dedičnosť. Na X chromozóm viazaná recesívna dedičnosť. Na Y chromozóm viazaná dedičnosť. Dedičné (geneticky podmienená) choroby . Metódy stanovenia chromozómov. Genómové mutácie. Numerické aberácie chromozómov. Numerické aberácie autozómov. Numerické aberácie pohlavných chromozómov. Mutácie. Mutagény. Genotoxické látky. Karcinogény. Karcinogenéza. Genetická toxikológia. Dedičné choroby. Schéma cytogenetickej analýzy. Metódy stanovenia chromozómov. Štruktúrne aberácie chromozómov.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základy dedičnosti - prednáška z 5.3.2013 Stiahnuť - Základy dedičnosti - prednáška z 5.3.2013Otvoriť v novom okne - Základy dedičnosti - prednáška z 5.3.2013 8.3.2013 18.27 MB ktokoľvek
pdf Genetika dneška - prednáška z 31.1.2012 Stiahnuť - Genetika dneška - prednáška z 31.1.2012Otvoriť v novom okne - Genetika dneška - prednáška z 31.1.2012 1.2.2012 17.74 MB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: genetika, gén, genotyp, lokus, alela, DNA, RNA, chromozóm, mutácie, mutagény, karcinogény


autor: Ľudovít Mušák | pracovisko: Klinika pracovného lekárstva a toxikológie | publikované: 7.3.2013 | posledné úpravy: 8.3.2013
citácia: Mušák Ľudovít: Základy dedičnosti. Genetika dneška.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 7.3.2013, posledná aktualizácia 8.3.2013 [cit. 2018-03-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=175>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: