Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód

Molekulová patológia sa zaoberá mechanizmami vzniku a progresie nádorových ochorení. Využíva pritom aj metódy molekulovej genetiky. Text je rozdelený do troch kapitol. V prvej kapitole je popísaná štruktúra a funkcia DNA. V druhej časti textu je rozobraná problematika etiopatogenézy vybraných nádorových ochorení a záverečná kapitola je venovaná metodikám molekulovej biológie. Dôležitou súčasťou predloženého textu sú aj ilustrácie uľahčujúce pochopenie textu. Predložený učebný text je určený študentom všeobecného a zubného lekárstva, ale verím, že ho radi využijú aj študenti prírodovedeckých fakúlt ale aj ľudia, ktorí si radi doplnia poznatky z problematiky nádorových ochorení, základov bunkovej a molekulovej biológie a súvisiacich laboratórnych metód.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód Stiahnuť - Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metódOtvoriť v novom okne - Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód 8.4.2018 2.98 MB ktokoľvek
pdf Posudok recenzenta - prof. MUDr. Martin Péč, PhD. Stiahnuť - Posudok recenzenta - prof. MUDr. Martin Péč, PhD.Otvoriť v novom okne - Posudok recenzenta - prof. MUDr. Martin Péč, PhD. 5.4.2018 45.41 KB ktokoľvek
pdf Posudok recenzenta - RNDr. Gabriel Minárik, PhD. Stiahnuť - Posudok recenzenta - RNDr. Gabriel Minárik, PhD.Otvoriť v novom okne - Posudok recenzenta - RNDr. Gabriel Minárik, PhD. 5.4.2018 24.52 KB ktokoľvek
jpg Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 5.4.2018 1.04 MB ktokoľvek

Kľúčové slová: metódy molekulovej genetiky, DNA, nádory pľúc, kolorektálny karcinóm, nádory prsníka, karcinóm prostaty, melanóm

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Tatiana Burjanivová | pracovisko: Ústav molekulovej biológie | publikované: 5.4.2018 | posledné úpravy: 5.4.2018
citácia: Burjanivová Tatiana: Základy bunkovej a molekulovej biológie vybraných nádorových ochorení a súvisiacich laboratórnych metód. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 5.4.2018, posledná aktualizácia 5.4.2018 [cit. 2018-12-13] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=382>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: