Pre autorov

Postup publikovania na MEFANETe

Autor: Oto Osina, Katarína Korenčiaková

anotačný obrázok

Informácie pre autorov, garantov a recenzentov portálu.

V nasledujúcom článku nájdete postup ako publikovať na portáli MEFANET, aké povinné parametre musíte vyplniť, aby bol článok akceptovaný a aké sú úlohy garanta, recenzenta a edičnej komisie v novej portálovej platforme.                                     

Konferencia Mefanet 2019

Autor: Martin Komenda, Daniel Schwarz

anotačný obrázok

Dovolte nám oznámit, že se ve dnech 27.-28. listopadu 2019 uskuteční v Brně 13. ročník této tradiční akce. Letošní konference se ponese ve znamení tří projektů podpořených programem Erasmus+ v různé fázi řešení: TELSON, CLEVER & BCIME. Společným tématem těchto projektů jsou interaktivní virtuální scénáře ve výuce a mapování medicínského kurikula.

mefanetIN 2016

Autor: Martin Komenda

anotačný obrázok

Vážení a milí kolegové,
po delší odmlce k vám opět směřuje další letní vydání bulletinu vzdělávací sítě MEFANET. Téměř výhradně se v tomto čísle věnujeme uplynulým a plánovaným akcím, které se dotýkají rozvoje výuky lékařských a nelékařských zdravotnických oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Prezentace úspěšných projektů napříč českými a slovenskými fakultami na lokálním i zahraničním odborném fóru jasně dokládá, že naše společné úsilí má dlouhodobě smysl a dopad na studenty, pedagogy i vedení akademických institucí. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

Projekt MEFANET - publikácie reporty

Autor: Katarína Korenčiaková

anotačný obrázok

Na nasledujúcich stránkach nájdete:

Zborníky, ktoré se zaoberajú všeobecným i konkrétnym využitím moderných informačných technologií pri výučbe lékarskych odborov.

MEFANETin - bulletin projektu MEFANET (ISSN 1804-8013), ktorý začal vychádzať v januári 2008.

Tlačové správy a odborné články, ktoré súvisia s projektom MEFANET.

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý

anotačný obrázok

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

Školenie e-learning a LMS Moodle

Autor: Pavel Sůra

anotačný obrázok

Súbor prednášok odprednášaných vrámci školenia Moodle-Learning Management System pre e-learningové kurzy a on-line testovanie študentov.

Obrazové kazuistiky

Autor: Katarína Korenčiaková

anotačný obrázok

Ďalšou novinkou portálu je možnosť, ako spracovať klinický obrazový materiál pre potreby výučby. Obrazové kazuistiky umožňujú vytvárať  špeciálny typ článku, ktorý patrí do kategórie multimediálnych učebných pomôcok. Hlavným cieľom je pomôcť predovšetkým klinickým pracoviskám, urychliť ich náročný a často i zdĺhavý postup pri usporiadávaní nazbieraných podkladov.