Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Pre autorov

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

mefanetIN 2016

mefanetIN 2016

Vážení a milí kolegové,
po delší odmlce k vám opět směřuje další letní vydání bulletinu vzdělávací sítě MEFANET. Téměř výhradně se v tomto čísle věnujeme uplynulým a plánovaným akcím, které se dotýkají rozvoje výuky lékařských a nelékařských zdravotnických oborů s využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Prezentace úspěšných projektů napříč českými a slovenskými fakultami na lokálním i zahraničním odborném fóru jasně dokládá, že naše společné úsilí má dlouhodobě smysl a dopad na studenty, pedagogy i vedení akademických institucí. Věřme, že tomu tak bude i nadále.

 
autor: Martin Komenda | zobrazené: 3313x | publikované: 28.7.2015 | posledné úpravy: 25.5.2016

Projekt MEFANET - publikácie reporty

Projekt MEFANET - publikácie reporty

Na nasledujúcich stránkach nájdete:

Zborníky, ktoré se zaoberajú všeobecným i konkrétnym využitím moderných informačných technologií pri výučbe lékarskych odborov.

MEFANETin - bulletin projektu MEFANET (ISSN 1804-8013), ktorý začal vychádzať v januári 2008.

Tlačové správy a odborné články, ktoré súvisia s projektom MEFANET.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 2191x | publikované: 24.2.2011 | posledné úpravy: 5.6.2013

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | odbor: Ostatné | zobrazené: 2690x | publikované: 9.5.2013 | posledné úpravy: 10.5.2013

Konferencia IKT

Konferencia IKT

Dňa 14.9.2011 sa konala konferencia o Informačno - komunikačných technológiách, ktoré sú k dispozícii pre pedagógov, vedeckých pracovníkov i doktorandov na našej fakulte.

Pozvaní hostia:
doc.RNDr.Ladislav Dušek, Ph.D., Ing.Daniel Schwarz, Ph.D, IBA LF Masarykova Univerzita Brno
doc.RNDr.Pavel Sůra, CSc, CIT UK Bratislava

 

 
autor: Katarína Korenčiaková, Ladislav Dušek, Daniel Schwarz, Pavel Sůra, Peter Cingel | odbor: Ostatné | zobrazené: 2437x | publikované: 16.9.2011 | posledné úpravy: 17.12.2012

Školenie e-learning a LMS Moodle

Školenie e-learning a LMS Moodle

Súbor prednášok odprednášaných vrámci školenia Moodle-Learning Management System pre e-learningové kurzy a on-line testovanie študentov.

 
autor: Pavel Sůra | odbor: Ostatné | zobrazené: 2560x | publikované: 17.10.2012 | posledné úpravy: 17.10.2012

Postup publikovania na MEFANETe

Postup publikovania na MEFANETe

Informácie pre autorov, garantov a recenzentov portálu.

V nasledujúcom článku nájdete postup ako publikovať na portáli MEFANET, aké povinné parametre musíte vyplniť, aby bol článok akceptovaný a aké sú úlohy garanta, recenzenta a edičnej komisie v novej portálovej platforme.

 
autor: Oto Osina, Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 22770x | publikované: 18.10.2011 | posledné úpravy: 31.1.2012

Obrazové kazuistiky

Obrazové kazuistiky

Ďalšou novinkou portálu je možnosť, ako spracovať klinický obrazový materiál pre potreby výučby. Obrazové kazuistiky umožňujú vytvárať  špeciálny typ článku, ktorý patrí do kategórie multimediálnych učebných pomôcok. Hlavným cieľom je pomôcť predovšetkým klinickým pracoviskám, urychliť ich náročný a často i zdĺhavý postup pri usporiadávaní nazbieraných podkladov.

 
autor: Katarína Korenčiaková | odbor: Ostatné | zobrazené: 3519x | publikované: 24.2.2011 | posledné úpravy: 17.3.2011