Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. Úvod do filozofie 15.2.2016 296.84 KB ktokoľvek
 2. Rôzne koncepcie človeka 15.2.2016 488.65 KB ktokoľvek
 3. Spirituality 15.2.2016 719.35 KB ktokoľvek
 4. Jazyk a komunikácia 15.2.2016 644.57 KB ktokoľvek
 5. Logika 15.2.2016 579.36 KB ktokoľvek
 6. Empirizmus, racionalizmus a pozitivizmus 15.2.2016 472.21 KB ktokoľvek
 7. Fenomenológia, hermeneutika a existencializmus 15.2.2016 318.36 KB ktokoľvek
 8. Etika a morálka – úvod do morálneho uvažovania 15.2.2016 2.05 MB ktokoľvek
 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika 15.2.2016 901.95 KB ktokoľvek
 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient 15.2.2016 436.32 KB ktokoľvek
 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek
 12. Morálne otázky, ktoré súvisia so začiatkom ľudského života 15.2.2016 441.67 KB ktokoľvek
 13. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a asistovaná samovražda 15.2.2016 877.18 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.