Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií

Súbor trinástich prezentácií tvorí základ prednášok venovaných centrálnym filozofickým a etickým témam, ktoré majú vzťah k ošetrovateľskej teórii, praxi a výskumu. Prvých sedem prezentácií je venovaných filozofickým východiskám ošetrovateľstva a sú v nich zastúpené témy: vzťah filozofie a ošetrovateľstva, človek, spiritualita, jazyk a komunikácia, logika a filozofické základy kvantitatívneho a kvalitatívneho výskumu. Druhá časť prezentácií sa venuje etickým aspektom ošetrovateľstva: charakterizovaniu etiky a morálky, základnej terminológii a princípom, problému ľudskej dôstojnosti a právam pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ako aj problémom, ktoré súvisia s jeho koncom.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf 1. Úvod do filozofie Stiahnuť - 1. Úvod do filozofieOtvoriť v novom okne - 1. Úvod do filozofie 15.2.2016 296.84 KB ktokoľvek
pdf 2. Rôzne koncepcie človeka Stiahnuť - 2. Rôzne koncepcie človekaOtvoriť v novom okne - 2. Rôzne koncepcie človeka 15.2.2016 488.65 KB ktokoľvek
pdf 3. Spirituality Stiahnuť - 3. SpiritualityOtvoriť v novom okne - 3. Spirituality 15.2.2016 719.35 KB ktokoľvek
pdf 4. Jazyk a komunikácia Stiahnuť - 4. Jazyk a komunikáciaOtvoriť v novom okne - 4. Jazyk a komunikácia 15.2.2016 644.57 KB ktokoľvek
pdf 5. Logika Stiahnuť - 5. LogikaOtvoriť v novom okne - 5. Logika 15.2.2016 579.36 KB ktokoľvek
pdf 6. Empirizmus, racionalizmus a pozitivizmus Stiahnuť - 6. Empirizmus, racionalizmus a pozitivizmusOtvoriť v novom okne - 6. Empirizmus, racionalizmus a pozitivizmus 15.2.2016 472.21 KB ktokoľvek
pdf 7. Fenomenológia, hermeneutika a existencializmus Stiahnuť - 7. Fenomenológia, hermeneutika a existencializmusOtvoriť v novom okne - 7. Fenomenológia, hermeneutika a existencializmus 15.2.2016 318.36 KB ktokoľvek
pdf 8. Etika a morálka – úvod do morálneho uvažovania Stiahnuť - 8. Etika a morálka – úvod do morálneho uvažovaniaOtvoriť v novom okne - 8. Etika a morálka – úvod do morálneho uvažovania 15.2.2016 2.05 MB ktokoľvek
pdf 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika Stiahnuť - 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etikaOtvoriť v novom okne - 9. Bioetika, lekárska etika a ošetrovateľská etika 15.2.2016 901.95 KB ktokoľvek
pdf 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient Stiahnuť - 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacientOtvoriť v novom okne - 10. Problematika ľudskej dôstojnosti, práva pacientov vzťah sestra - pacient 15.2.2016 436.32 KB ktokoľvek
pdf 11. Problematika informavonosti pacienta Stiahnuť - 11. Problematika informavonosti pacientaOtvoriť v novom okne - 11. Problematika informavonosti pacienta 15.2.2016 327.11 KB ktokoľvek
pdf 12. Morálne otázky, ktoré súvisia so začiatkom ľudského života Stiahnuť - 12. Morálne otázky, ktoré súvisia so  začiatkom ľudského životaOtvoriť v novom okne - 12. Morálne otázky, ktoré súvisia so  začiatkom ľudského života 15.2.2016 441.67 KB ktokoľvek
pdf 13. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a asistovaná samovražda Stiahnuť - 13. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a asistovaná samovraždaOtvoriť v novom okne - 13. Smrť a umieranie,dôstojné umieranie, eutanázia a asistovaná samovražda 15.2.2016 877.18 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: filozofia v ošetrovateľstve, etika v ošetrovateľstve

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Juraj Čáp | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 15.2.2016 | posledné úpravy: 15.2.2016
citácia: Čáp Juraj: Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 15.2.2016, posledná aktualizácia 15.2.2016 [cit. 2018-08-14] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=332>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: