Univerzita tretieho veku

Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia

Autor: Dušan Dobrota

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Biochemické procesy v organizme človeka v procese starnutia". – od autora: prof. MUDr. Dušana Dobrotu, CSc., zo dňa 09.4.2023.                     

Základy fyziológie srdcovocievneho systému

Autor: Ingrid Tonhajzerová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Základy fyziológie srdcovocievneho systému ". – od autora: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD., zo dňa 4.4.2023.                     

Základy fyziológie nervového systému

Autor: Ingrid Tonhajzerová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Základy fyziológie nervového systému ". – od autora: prof. MUDr. Ingrid Tonhajzerová, PhD. zo dňa 21.3.2023.                     

Neurochirurgia - vybrané témy

Autor: Branislav Kolarovszki

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

" Neurochirurgia - vybrané témy ". – od autora: prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA, zo dňa 2.5.2023.                               

Lieky a ich význam pre zdravie človeka

Autor: Soňa Fraňová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Lieky a ich význam pre zdravie človeka". – od autora: prof. RNDr. Soňa Fraňová, PhD. zo dňa 11.4.2023.                                             

Súčasné možnosti chirurgickej liečby v oftalmológii

Autor: Juraj Halička

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

"Súčasné možnosti chirurgickej liečby v oftalmológii". – od autora MUDr. Juraj Halička, PhD., zo dňa 28.03.2023.                                    

Zubné lekárstvo v súčasnosti

Autor: Mária Janíčková, Rastislav Juríček

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Zubné lekárstvo v súčasnosti” – od autorov doc. MUDr. Mária Janíčková, PhD., MPH a MUDr. Rastislav Juríček, PhD. , zo dňa 14.03.2023.                 

Cukrovka - tichý zabijak

Autor: Radovan Plášil

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Cukrovka  - tichý zabijak” – MUDr. Radovan Plášil , zo dňa 21.02.2023.                                                                             

Morfológia a funkcia bunky

Autor: Martin Péč

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Morfológia a funkcia bunky” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.                                                                

Základy lekárskej biológie

Autor: Martin Péč

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Základy lekárskej biológie” – prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH, zo dňa 14.02.2023.