Univerzita tretieho veku

Mobilné telefóny a zdravie

Autor: Ján Jakuš, Jakub Míšek

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Mobilné telefóny a zdravie ” – prof. MUDr. Ján Jakuš, DrSc. a spoluautor: Ing. Jakub Míšek, PhD. zo dňa 12.03.2024.                                                                            

Chronická obštrukčná choroba pľú

Autor: Robert Vyšehradský

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Chronická obštrukčná choroba pľúc“, autor: doc. MUDr. Robert Vyšehradský, PhD., zo dňa 30.01.2024.                                                                             

Depresívne stavy

Autor: Igor Ondrejka

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Depresívne stavy ” – doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD., zo dňa 15.01.2024.                                                                            

Základy anatómie

Autor: Yvetta Mellová

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Základy anatómie.Orgány ľudského tela -systémy. Časti tela. Kardiovaskulárny systém. Nervový systém. doc. MUDr. Yvety Mellovej, CSc., zo dňa 09.01.2024.                                                                                                                                                                                 

Imunológia a alergické ochorenia

Autor: Otília Petrovičová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Imunológia a alergické ochorenia” – Mudr. Otília Petrovičová, PhD., zo dňa 19.12.2023.           

Aktuality v otorinolaryngológii

Autor: JLF UK, Estera Beháňová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Aktuality v otorinolaryngológii ” – MUDr. Estera Beháňová, zo dňa 28.11.2023.                                                                      

Klimaktérium

Autor: Eva Urbanová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Klimaktérium a životospráva“, autor: doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD., zo dňa 14.11.2023.                                                                             

Komplikácie diabetes mellitus – diabetická noha

Autor: Jana Nemcová

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Komplikácie diabetes mellitus – diabetická noha. ” – PhDr. Jana Nemcová, PhD., zo dňa 31.10.2023.                                                                             

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine

Autor: Kamil Javorka

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

Stručná história Univerzity Komenského v Bratislave a Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine, autor: prof. MUDr. Kamil Javorka, DrSc. , zo dňa 24.10.2023.       

Chronická bolesť

Autor: JLF UK

anotačný obrázok

Prednáška pre Univerzitu tretieho veku (UTV)                                                                                                   

„Chronická bolesť“, autor: MUDr. Zuzana Čiljaková., zo dňa 18.10.2023.