Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 15

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť

Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť - prednáška pre poslucháčov UTV zo dňa 31.03.2015.

Paliatívna starostlivosť ČO?, Paliatívna starostlivosť PREČO? Paliatívna starostlivosť KOMU?  Paliatívna starostlivosť KEDY? Paliatívna starostlivosť KDE a AKO?  Paliatívna starostlivosť KÝM? Paliatívna starostlivosť REALITA?

 
autor: Martina Lepiešová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3304x | publikované: 31.3.2015 | posledné úpravy: 3.4.2015

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Všeobecné princípy komunitej starostlivosti. Cieľ komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Inštitucionálna starostlivosť - zdravotnícke zariadenia. Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Sociálne služby. Forma sociálnej služby. Inštitucionálna starostlivosť – sociálne zariadenia. Ďalšie sociálne služby. Peňažné prostriedky. Humanitárne združenia a organizácie nápomocné seniorom. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  Dokumentácia v ADOS. Výkony uskutočňované sestrami ADOS. Profesijné združenia sestier ADOS. Personálne zabezpečenie ADOS. Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Faktory ovplyvňujúce rozvoj DOS.

 
autor: Mária Tabaková | sekcia: Prednášky | odbor: Geriatria, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4199x | publikované: 18.1.2012 | posledné úpravy: 1.2.2012

Vybrané ochorenia tráviaceho systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia tráviaceho systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Tráviaci systém človeka - zloženie. Prehľad niektorých častých ochorení. Vredová choroba žalúdka a dvanástnika (horná funkčná dyspepsia) - príznaky, terapia. Nešpecifický zápal čreva (dolná funkčná dyspepsia) - príznaky, diagnostika, komplikácie, terapia. Prevencia.                                                                                                                        

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1050x | publikované: 3.10.2017 | posledné úpravy: 10.11.2017

Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Cievna mozgová príhoda. Parkinsonova choroba. Skleróza multiplex. Amyotrofická laterálna skleróza.                                                                                    

 
autor: Michaela Miertová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy, Neurológia | zobrazené: 1045x | publikované: 4.11.2015 | posledné úpravy: 4.11.2015

ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s vybranými ochoreniami dýchacieho systému

Predkladané učebné texty prezentujú problematiku štyroch vybraných nozologických jednotiek z akútnych a chronických ochorení dýchacej sústavy – bronchiálna astma, chronická obštrukčná choroba pľúc, pľúcna tuberkulóza a pneumónia. Uvedená je charakteristika ochorenia, príčiny vzniku, symptomatológia, diagnostika, terapia farmakologická aj nefarmakologická, ošetrovateľská starostlivosť a edukácia pacienta. Text obsahuje prehľadové tabuľky a odkazy na rôzne typy literárnych dokumentov.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Pedagogické diela | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3508x | publikované: 20.9.2012 | posledné úpravy: 26.10.2012

Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Vymedzenie základných pojmov: domáca ošetrovateľská starostlivosť, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Vývoj v USA, EÚ v ČR a v na Slovensku. Faktory ovplyvňujúce rozvoj domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Kritériá pre poskytovanie starostlivosti a formy starostlivosti v domácom prostredí. Výhody domácej starostlivosti pre pacienta a zdravotníctvo. Personálne zabezpečenie agentúr domácej ošetrovateľskej starostlivosti.
 

 
autor: Radka Kurucová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 966x | publikované: 18.10.2017 | posledné úpravy: 18.10.2017

Vybrané ochorenia obličiek a močového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Vybrané ochorenia obličiek a močového systému a ošetrovateľská starostlivosť

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Anatómia obličiek. Funkcia obličiek. Ochorenia uropoetického systému, základný prehľad. Infekcie močových ciest. Ochorenie obličiek. Akútna glomerulonefritída. Chronická renálna insuficiencia. Čo robiť, aby obličky vydržali zdravé celý život.                               
 

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1018x | publikované: 30.1.2018 | posledné úpravy: 30.1.2018

Gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika

Gerontologická, geriatrická a ošetrovateľská problematika

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Materiál sa venuje témam - demografické aspekty starnutia populácie, zdravotné aspekty starnutia populácie, gerontologické ošetrovateľstvo, kritické aspekty starostlivosti.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1699x | publikované: 10.10.2013 | posledné úpravy: 10.10.2013

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť

Hygienická starostlivosť - typy pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita kože, teplota kože, vlhkosť kože, turgor kože, kožné lézie, krvácanie do kože a slizníc, edém. Dutina ústna - zápach z úst, pery a jazyk, ďasná, chrup, vlasy, nechty. Starostlivosť o chrup, špecifiká starostlivosti o dutinu ústnu. Kúpeľ pacienta - pod sprchou, vo vani, na posteli, sprchovací panel, kozmetické prípravky pre imobilných chorých, česanie, odvšivovanie, starostlivosť o nechty, postup vyzliekania pacienta s infúziou, umývanie vlasov, špecifiká ošetrovania nôh. Hygienická starostlivosť dojčaťa - technika držania a prenášania dojčaťa, umývanie dojčaťa vo vaničke, umývanie dojčaťa na prebaľovacom stole, starostlivosť po kúpeli, prebaľovanie. Starostlivosť o zubnú protézu. Vyberanie kontaktných šošoviek, vsadenie kontaktných šošoviek. Druhy naslúchacích aparátov. Masáž chrbta - smer hmatov, trenie chrbta otvorenou dlaňou, trenie lopatky a ramena, postupy vytierania a roztierania chrbta, spôsoby hnetenia, tepanie –„šklbanie “prstami a hrsťou, tepanie –päsťou a prstami, záverečné vytieranie. Prevencia intertriga a dekubitov - faktory podporujúce vznik dekubitu, mechanizmus vzniku dekubitu, predilekčné miesta vsupinačnej, pronačnej, semipronačnej a laterálnej polohe, predilekčné miesta vpolosede a v sede, klasifikácia dekubitov podľa EPUAP, klasifikácia dekubitu podľaTorrancce.

 
autor: Petronela Osacká | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 8990x | publikované: 4.2.2011 | posledné úpravy: 2.12.2011

starostlivosť o pomôcky

Starostlivosť o pomôcky

Dezinfekcia - skupiny dezinfekčných prostriedkov, príprava dezinfekčných prostriedkov, tekuté dezinfekčné prostriedky, antiseptiká, práškové dezinfekčné prostriedky, dezinfekčné vane, stroje na dezinfekciu, odporúčaná koncentrácia aexpozícia dezinfekčných prostriedkov.
Sterilizácia - obalový materiál, opakovane použiteľný sterilizačný obal, obaly k sterilizácií, sterilizácia parou pod tlakom, odporúčané parametre pri sterilizácií pomôcokv autoklávoch, horúcovzduchový sterilizátor, odporúčané parametre sterilizácie vhorúcovzduchových sterlizitároch, plazmová sterilizácia, centrálna sterilizácia, sterilizačná zóna, sklad sterilizovaného materiálu.
Nozokomiálne nákazy - pôvodcovia nozokomiálnych nákaz, endogenne aexogenne faktory nozokomiálnych nákaz, tranzietná flóra na rukách, štandard hygieny rúk.
Starostlivosť o posteľ - typy postelí, doplnky postele, vozítky a lehátka, typy detských postieľok, detské postieľky - pre novorodencov, matrace, nočné stolíky, pomôcky kuľahčeniu pohybu na posteli, pomôcky kuľahčeniu pohybu mimo postele, pomôcky k prevencii dekubitov, podložky z ovčieho rúna, pomôcky k úprave polohy, pomôcky k zaisteniu bezpečia, pomôcky k zvýšeniu komfortu, pomôcky uľahčujúce komunikáciu.

 
autor: Petronela Osacká | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 7357x | publikované: 4.2.2011 | posledné úpravy: 2.12.2011

starostlivosť o rany v domácom prostredí

Starostlivosť o rany v domácom prostredí

Koža. Štruktúra kože. Funkcia kože. Koža a vek. Akútna rana. Hojenie rán. Fázy hojenia rán. Komplikácie hojenia. Delenie rán. Chronické rany. Vred predkolenia, pes diabetica, dekubitus, iatrogénne rany, malígne rany, popáleniny. Ošetrovanie rán. Kroky starostlivosti o rany - 1. Anamnéza rany. 2 - Posúdenie rany. 3 - Ošetrenie rany. Etapy starostlivosti / liečby. Prevencia. Macerácia. Ošetrovanie dekubitov. Dokumentovanie.

 
autor: Daniela Karasová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1849x | publikované: 3.10.2014 | posledné úpravy: 3.10.2014

starostlivosť o dýchanie a dýchacie cesty

Starostlivosť o dýchanie a dýchacie cesty

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami dýchania. Inhalačná aplikácia liekov do dýchacích ciest. Podávanie kyslíka. Starostlivosť o tracheálnu kanylu.                                                         

 
autor: Jana Nemcová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 950x | publikované: 20.5.2016 | posledné úpravy: 20.5.2016

starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou

Starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Demencia. Výskyt. Pravdepodobné rizikové faktory. Prvé varovné znamenia. Prvé štádium. Druhé štádium. Tretie štádium. Zásady pomoci. Kominikácia s pacientom. Osobná hygiena. Líhanie a vstávanie. Zabránenie pádom. Stravovanie. Obliekanie. Inkotencia. Agresivita alebo podráždenosť. Spánok. Prostredie. Bezpečnosť v byte. Demencia a delírium. Depresívna porucha. Príznaky. Zásady komunikácie. Chyby v prístupe.

 
autor: Ivan Farský | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1266x | publikované: 15.12.2015 | posledné úpravy: 15.12.2015

starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami vyprázdňovania moču a stolice.

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami vyprázdňovania moču a stolice.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Problémy s vyprázdňovaním moču. Cvičenia v prevencii a pri inkontinencii u žien. Kegelove cvičenia. Pomôcky pri inkontinencii. Intermitentná autokatetrizácia. Starostlivosť o pacienta s PMK. Starostlivosť o pacienta s urostómiou. Starostlivosť o pacienta so stómiou. Starostlivosť o pacienta po vytvorení črevnej stómie. Stomické pomôcky. Výživa pacienta s kolostómiou. Vhodné vs. nevhodné stravovanie.

 
autor: Jana Nemcová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 802x | publikované: 5.4.2016 | posledné úpravy: 5.4.2016

starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu (bezpečnosť prostredia). Imobilizačný syndróm.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu - Pády seniorov. Následky pádov. Riziko pádu. Rizikové faktory pádu –vnútorné, vonkajšie. Riziko pádu 00015. Skríning rizika pádu. Funkčný test chôdze. Intervencie v ZS. Bezpečnostné opatrenia. Riziko pádu v domácom prostredí. Prevencia pádov v domácnosti. Imobilizačný syndróm - zmeny jednotlivých telesných systémov. Základné pojmy. Rizikové faktory. Kostrovosvalový systém. Srdcovocievny systém. Respiračný (dýchací) systém. Metabolický a tráviaci systém. Močový a endokrinný systém. Vylučovanie stolice. Koža. Nervový systém a psychosociálne reakcie. IS-prevencia, intervencie. Polohovanie. Antigravitačná aktivita a vertikalizácia. Cvičenie a rehabilitácia. Polohovacie hodiny. Srdcovocievny systém. Dýchací systém. Ortopnoická poloha.

 
autor: Martina Lepiešová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 847x | publikované: 17.5.2016 | posledné úpravy: 17.5.2016
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 25

Ísť na stránku: 1 2 3

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
..Ošetrovateľská starostlivosť je starostlivosť poskytovaná se.. .. starostlivosť je starostlivosť poskytovaná sestrou/pôrodnou as.. ..kľúčové slová: proces, ošetrovateľská.. ..kľúčové slová: proces, ošetrovateľská starostlivosť..

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta
.. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská star.. ..kľúčové slová: starostlivosť, geriatrický .. .. [?] Klinicky citlivé [?] Licencia Starostlivosť o geriatrického pacienta - ..

Systém zdravotnej starostlivosti a jeho financovanie
.. organizácie zdravotníctva SR. Zdravotná starostlivosť. Zariadenia ambulantnej starostlivosti... ..kľúčové slová: starostlivosť, systém zdravotnej .. .. citlivé [?] Licencia Systém zdravotnej starostlivosti a jeho financovanie -..

Diabetes mellitus
.. syndrómy. Klinické odporúčania pre liečbu a starostlivosť o pacientov s DM 2. typu. Nefarmakologické ..

Fyzická mobilita a imobilita
.. v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cv.. .. KB registrovaný používateľ – – Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia | 9.11.2011 2.04 M..

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii
.. s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky. .. ..kľúčové slová: ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská.. ..kľúčové slová: postupy, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť..

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta
.. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská star.. ..kľúčové slová: starostlivosť, geriatrický pacient, starnutie, .. .. citlivé [?] Licencia Vybraté aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta | 8.2.2011 211.53 ..

Ošetrovateľstvo v neurológii
.. i špeciálnej neurológie, o ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej pacientom s vybranými .. ..kľúčové slová: neurológia, ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská.. ..kľúčové slová: ošetrovateľstvo v neurológii, ošetrovateľská starostlivosť..

Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti
.. ako aj sestrám a pedagógom, ktorí sa venujú starostlivosti a edukácii o nevyliečiteľne chorých v domácom pr.. ..kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, .. ..kľúčové slová: ošetrovateľská starostlivosť, nevyliečiteľne chorý, umierajúci, obťažujúce sym.. .. Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti - skripta | 28.10.2013 1.12..

Etické aspekty starostlivosti o seniorov
.. základné otázky v etike. Bioetika, lekárska a ošetrovateľská etika - základné bioetické princípy (BE.. .. AUTONÓMIE), SPRAVODLIVOSŤ). Etické aspekty starostlivosti o seniorov - špecifiká, dôstojnosť, age.. .. citlivé [?] Licencia Etické aspekty starostlivosti o seniorov - prednáška | 17.2.2015 1.42 M..