Etické aspekty starostlivosti o seniorov

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Etika, morálka - uvažovanie v etike, základné otázky v etike. Bioetika, lekárska a ošetrovateľská etika - základné bioetické princípy (BENEFICIENCIA, NONMALEFICIENCIA, AUTONÓMIA (REŠPEKTOVANIE AUTONÓMIE), SPRAVODLIVOSŤ). Etické aspekty starostlivosti o seniorov - špecifiká, dôstojnosť, ageizmus.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Etické aspekty starostlivosti o seniorov - prednáška 17.2.2015 1.42 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy