Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Prednáška pre poslucháčov  UTV zo dňa 8.2.2011.

Starnutie, staroba. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská starostlivosti - vek ( Funkčný geriatrický index - nástroje), faktory krehkosti, somatické a funkčné zmeny,  klinické geriatrické syndrómy, špecifiká klinického obrazu a priebehu ochorení, vplyv chorôb. Priority ošetrovateľskej starostlivosti. Štruktúra starostlivosti.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybraté aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta 8.2.2011 211.53 KB ktokoľvek

Predmety/kurzy