Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Prednáška pre poslucháčov  UTV zo dňa 8.2.2011.

Starnutie, staroba. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská starostlivosti - vek ( Funkčný geriatrický index - nástroje), faktory krehkosti, somatické a funkčné zmeny,  klinické geriatrické syndrómy, špecifiká klinického obrazu a priebehu ochorení, vplyv chorôb. Priority ošetrovateľskej starostlivosti. Štruktúra starostlivosti.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Vybraté aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta Stiahnuť - Vybraté aspekty starostlivosti o geriatrického pacientaOtvoriť v novom okne - Vybraté aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta 8.2.2011 211.53 KB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: starostlivosť, geriatrický pacient, starnutie, staroba


autor: Ivana Bóriková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 8.2.2011 | posledné úpravy: 14.10.2016
citácia: Bóriková Ivana: Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 8.2.2011, posledná aktualizácia 14.10.2016 [cit. 2018-04-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=109>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: