Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami vyprázdňovania moču a stolice.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Problémy s vyprázdňovaním moču. Cvičenia v prevencii a pri inkontinencii u žien. Kegelove cvičenia. Pomôcky pri inkontinencii. Intermitentná autokatetrizácia. Starostlivosť o pacienta s PMK. Starostlivosť o pacienta s urostómiou. Starostlivosť o pacienta so stómiou. Starostlivosť o pacienta po vytvorení črevnej stómie. Stomické pomôcky. Výživa pacienta s kolostómiou. Vhodné vs. nevhodné stravovanie.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami vyprázdňovania moču a stolice 5.4.2016 1.05 MB ktokoľvek

Predmety/kurzy