Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii

Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii obsahuje medicínsko - ošetrovateľské východiská (súčasný stav problematiky u nás a v zahraničí) a ošetrovateľský proces vo vybraných špecializovaných chirurgických odboroch, špeciálne ošetrovateľské techniky a postupy v chirurgii ako aj riešenie psycho-sociálnych ošetrovateľských problémov u chirurgických pacientov.
Multimediálna učebnica je určená študentom bakalárskeho študijného programu v odbore ošetrovateľstvo, ale nevylučujeme možnosť využitia pre poslucháčov všeobecného lekárstva, ktorí sa rovnako zoznamujú s ošetrovateľskými postupmi perioperačnej starostlivosti v rámci chirurgickej propedeutiky.
 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Recenzný posudok - prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. Stiahnuť - Recenzný posudok - prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - prof. MUDr. Emil Bakoš, CSc. 9.4.2015 466.98 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - PhDr. Renáta Zeleníková, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. 9.4.2015 348.03 KB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii Prejsť - Multimediálna e-učebnica  Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgiiOtvoriť v novom okne - Multimediálna e-učebnica  Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii 9.4.2015 ktokoľvek

Kľúčové slová: špeciálna chirurgia, ošetrovateľstvo v špeciálnej chirurgii, špeciálne ošetrovateľské intervencie, ošetrovateľské postupy, perioperačná ošetrovateľská starostlivosť

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Edita Hlinková, Jana Nemcová a kol. | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 9.4.2015 | posledné úpravy: 10.4.2015
citácia: Hlinková Edita, Jana Nemcová a kol.: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 9.4.2015, posledná aktualizácia 10.4.2015 [cit. 2018-12-13] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=292>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: