Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Všeobecné princípy komunitej starostlivosti. Cieľ komunitnej ošetrovateľskej starostlivosti. Inštitucionálna starostlivosť - zdravotnícke zariadenia. Dom ošetrovateľskej starostlivosti. Sociálne služby. Forma sociálnej služby. Inštitucionálna starostlivosť – sociálne zariadenia. Ďalšie sociálne služby. Peňažné prostriedky. Humanitárne združenia a organizácie nápomocné seniorom. Domáca ošetrovateľská starostlivosť. Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.  Dokumentácia v ADOS. Výkony uskutočňované sestrami ADOS. Profesijné združenia sestier ADOS. Personálne zabezpečenie ADOS. Formy domácej ošetrovateľskej starostlivosti. Faktory ovplyvňujúce rozvoj DOS.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Komunitná ošetrovateľská starostlivosť - prezentácia Stiahnuť - Komunitná ošetrovateľská starostlivosť - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Komunitná ošetrovateľská starostlivosť - prezentácia 18.1.2012 770.26 KB ktokoľvek
 

Kľúčové slová: senior, komunitné ošetrovateľstvo, inštitucionálna starostlivosť


autor: Mária Tabaková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 18.1.2012 | posledné úpravy: 1.2.2012
citácia: Tabaková Mária: Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 18.1.2012, posledná aktualizácia 1.2.2012 [cit. 2018-03-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=174>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: