Fyzická mobilita a imobilita

Typy synoviálnych kĺbov, základné pohyby kĺbov, značenie pohybového režimu na OJ, odpovede organizmu na imobilitu, mobilita pacienta - posúdenie končatín, posúdenie pohybov kĺbov ( temporomandibulárny kĺb, atlanto-okcipitálny kĺb, ramenný kĺb, lakťový kĺb, zápästný (kondyloidný) kĺb,ruka, bedrový kĺb, kolenný kĺb, členkový kĺb a noha), posúdenie pohybov trupu, posúdenie svalov, držanie tela. Polohy,  polohovanie - správny stoj, správny sed, polohovanie v supinačnej (dorzálnej) polohe, polohovanie v laterálnej polohe, polohovanie v pronačnej polohe, polohovacie hodiny. Ošetrovateľská rehabilitácia, ortostatický test, izometrické cvičenie, pasívne cvičenia, aktívne asistované cvičenia, kondičné cvičenie, pasívna a aktívna antigravitačná aktivita, posadzovanie, postavovanie, dychová gymnastika, statické a dynamické dýchanie, dýchanie proti odporu, nácvikové spirometre. Drenážne polohy, cievna gymnastika.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Fyzická mobilita a imobilita - prezentácia 9.11.2011 8.21 MB ktokoľvek
 Fyzická mobilita a imobilita - výukový text 2.12.2011 231.51 KB ktokoľvek
 Polohy a polohovanie 9.11.2011 1.2 MB ktokoľvek
 Polohy a polohovanie - výukový text 2.12.2011 230.88 KB ktokoľvek
 Ošetrovateľská rehabilitácia - prezentácia 9.11.2011 2.04 MB ktokoľvek
 Ošetrovateľská rehabilitácia - výukový text 2.12.2011 230.14 KB ktokoľvek
 Dychová gymnastika, drenážne polohy - prezentácia 11.11.2011 1.06 MB ktokoľvek
 Dychová gymnastika, drenážne polohy - výukový text 2.12.2011 223.3 KB ktokoľvek
 Cievna gymnastika - prezentácia 11.11.2011 2.63 MB ktokoľvek
 Cievna gymnastika - výukový text 2.12.2011 186.97 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.