Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 3

Školenie e-learning a LMS Moodle

Školenie e-learning a LMS Moodle

Súbor prednášok odprednášaných vrámci školenia Moodle-Learning Management System pre e-learningové kurzy a on-line testovanie študentov.

 
autor: Pavel Sůra | sekcia: Pre autorov | odbor: Ostatné | zobrazené: 2295x | publikované: 17.10.2012 | posledné úpravy: 17.10.2012

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

E-learning na JLF UK v Martine - od základov po prax

Učebné texty pre učiteľov – tvorba e-kurzov, e-testov a ďalších aktivít v prostredí LMS Moodle.

Tieto učebné texty obsahujú na začiatku všeobecné informácie o e-learningu a e-teachingu. Ich hlavným zameraním je však popis spôsobu prípravy elektronických kurzov a elektronického testovania, využitím špeciálne vytvoreného prostredia (moodle), ktorý sa Univerzita Komenského rozhodla využívať. Autori dúfajú, že budú nápomocné pri základnej orientácii užívateľov a najmä že s ich pomocou dôjde k postupnému zintenzívneniu využívania tohto prostredia pre výučbové aktivity.

 
autor: Katarína Korenčiaková, Juraj Mokrý | sekcia: Pre autorov | odbor: Ostatné | zobrazené: 2360x | publikované: 9.5.2013 | posledné úpravy: 10.5.2013

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012
Elektronická verzia umožňuje čitateľovi priamo pri štúdiu jednotlivých kapitol použiť aj relevantné zdroje na základe použitia priameho prepojenia cez uvedené relevantné internetové odkazy. Interaktívny spôsob štúdia umožňuje rozšíriť si vedomosti a poznatky.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | sekcia: Prednášky | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 2134x | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 9

 

Konferencia IKT

Ošetrovateľstvo v neurológii

Pathophysiology for Surgery

Pediatrické ošetrovateľstvo

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností

Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

Ošetrovanie chronických rán

Pôrodná asistencia

Knižnično – informačná veda