Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

MUDr. Jana Kompaníková, PhD., kompanikova(at)jfmed.uniba.sk

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012
Elektronická verzia umožňuje čitateľovi priamo pri štúdiu jednotlivých kapitol použiť aj relevantné zdroje na základe použitia priameho prepojenia cez uvedené relevantné internetové odkazy. Interaktívny spôsob štúdia umožňuje rozšíriť si vedomosti a poznatky.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 2322x | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015

Mikrobiológia nielen pre medikov - publikácia

Mikrobiológia nielen pre medikov - publikácia

Výstup projektu KEGA č.067UK-4/2012

Publikácia Mikrobiológia nielen pre medikov obsahuje kapitoly z bakteriológie, virológie, mykológie a parazitológie. V rámci každej kapitoly je prehľadne uvedená charakteristika jednotlivých patogénov, mechanizmus patogenézy ochorenia, základné informácie o imunitných mechanizmoch hostiteľa. Jednotlivé kapitoly obsahujú teoretické časti o klinických prejavoch ochorení vyvolaných mikroorganizmami, doplnené o obrazovú prílohu, opis základných mikrobiologických diagnostických postupov v rámci priamej a nepriamej identifikácie pôvodcov infekčných ochorení. Neoddeliteľnou súčasťou každej časti pojednávajúcej o infekčných ochoreniach sú aj základné informácie o možnostiach terapie. Učebné texty o identifikácii jednotlivých patogénov, hlavne baktérií, niektorých parazitov a húb slúžia ako študijný materiál na prípravu poslucháčov na praktické cvičenia.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 4333x | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015

Kazuistiky v mikrobiológii

Kazuistiky v mikrobiológii

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012
Obsahujú vybrané klinické prípady ochorení vyvolaných baktériami, vírusmi, hubami a parazitmi, každá oblasť zahŕňa aj kazuistiky doplnené o otázky týkajúce sa diskutovaného ochorenia, ktoré pomôžu čitateľovi utvrdiť si teoretické vedomosti získane pri štúdiu na základe demonštrácie konkrétnych klinických prípadov z praxe.
 

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 1887x | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015

Mikrobiológia nielen pre medikov - Protokoly na praktické cvičenia - špeciálna mikrobiológia

Mikrobiológia nielen pre medikov - Protokoly na praktické cvičenia - špeciálna mikrobiológia

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012

Mikrobiológia nielen pre medikov - protokoly na praktické cvičenia - špeciálna mikrobiológia.

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 2045x | publikované: 5.12.2013 | posledné úpravy: 8.1.2014

Mikrobiológia nielen pre medikov - Protokoly na praktické cvičenia - všeobecná mikrobiológia

Mikrobiológia nielen pre medikov - Protokoly na praktické cvičenia - všeobecná mikrobiológia

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012

Mikrobiológia nielen pre medikov - Protokoly na praktické cvičenia - všeobecná mikrobiológia

 
autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | odbor: Mikrobiológia | zobrazené: 2393x | publikované: 5.12.2013 | posledné úpravy: 8.1.2014