Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012
Elektronická verzia umožňuje čitateľovi priamo pri štúdiu jednotlivých kapitol použiť aj relevantné zdroje na základe použitia priameho prepojenia cez uvedené relevantné internetové odkazy. Interaktívny spôsob štúdia umožňuje rozšíriť si vedomosti a poznatky.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Mikrob learning Mikrobiológia nielen pre medikov Stiahnuť - Mikrob learning Mikrobiológia nielen pre medikovOtvoriť v novom okne - Mikrob learning Mikrobiológia nielen pre medikov 9.1.2014 0 ktokoľvek

Kľúčové slová: mikrobiológia, baktéria, vírus, huba


autor: Jana Kompaníková, Elena Nováková, Martina Neuschlová | pracovisko: Ústav mikrobiológie a imunológie | publikované: 8.1.2014 | posledné úpravy: 28.1.2015
citácia: Kompaníková Jana, Elena Nováková, Martina Neuschlová: Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 8.1.2014, posledná aktualizácia 28.1.2015 [cit. 2018-02-18] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=248>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: