Mikrob Learning - Mikrobiológia nielen pre medikov

Výstup projektu KEGA č. 067UK-4/2012
Elektronická verzia umožňuje čitateľovi priamo pri štúdiu jednotlivých kapitol použiť aj relevantné zdroje na základe použitia priameho prepojenia cez uvedené relevantné internetové odkazy. Interaktívny spôsob štúdia umožňuje rozšíriť si vedomosti a poznatky.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Mikrob learning Mikrobiológia nielen pre medikov 9.1.2014 NAN Byte ktokoľvek

Súvisiace články: