Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Pediatrické ošetrovateľstvo

Pediatrické ošetrovateľstvo

E-learningový kurz v prostredí LMS Moodle.


E-learningový kurz je zameraný na vybrané kapitoly z pediatrie a pediatrického ošetrovateľstva a dopĺňa prezenčnú formu vzdelávania v predmete Pediatria a ošetrovateľstvo v bakalárskom študijnom programe ošetrovateľstvo na JLF UK v Martine. Cieľom lekcií je prezentovať interaktívnou formou rôzne diagnostické a terapeutické postupy, výkony a ošetrovateľské intervencie so zameraním na pediatrického pacienta. Súčasťou lekcií sú aj problémové úlohy a autotesty, ktoré poskytujú študentom možnosť overenia nadobudnutých teoretických vedomostí.


Kurz je vytvorený podporou grantu KEGA č. 039UK-4/2012 E-learningové vzdelávanie v pediatrickom ošetrovateľstve.

Pre prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pediatrické ošetrovateľstvo.

Ak ste študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-prihlasenie-Moodle.pdf.

Ak nie ste študent alebo zamestnanec UK máte dve možnosti. Buď sa prihlásite do kurzu ako hosť (tento e-kurz umožňuje hosťovský prístup, manuál pre prihlásenie je na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/prihlasenie-host.pdf ako hosť si kurz môžete prezerať, študovať výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo požiadate administrátora o ručnú registráciu a budete mať plný prístup do kurzu.

Viac informácií nájdete na adrese: https://www.uniba.sk/index.php?id=728

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Oponentský posudokv - PhDr. Jana Ucháľová Stiahnuť - Oponentský posudokv - PhDr. Jana UcháľováOtvoriť v novom okne - Oponentský posudokv - PhDr. Jana Ucháľová 10.1.2014 603.95 KB ktokoľvek
pdf Oponentský posudok - Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. Stiahnuť - Oponentský posudok - Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD.Otvoriť v novom okne - Oponentský posudok - Doc. Mgr. Elena Gurková, PhD. 10.1.2014 723.69 KB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Pediatrické ošetrovateľstvo Prejsť - Pediatrické ošetrovateľstvoOtvoriť v novom okne - Pediatrické ošetrovateľstvo 31.8.2014 ktokoľvek

Kľúčové slová: e-learning, pediatria, ošetrovateľská starostlivosť

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Anna Ovšonková, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 10.1.2014 | posledné úpravy: 14.1.2014
citácia: Ovšonková Anna, Mária Zanovitová, Martina Lepiešová, Ľubica Jakušová, Helena Kadučáková, Mária Lehotská: Pediatrické ošetrovateľstvo. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 10.1.2014, posledná aktualizácia 14.1.2014 [cit. 2018-03-24] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=250>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: