Schválené Edičnou komisiou JLF UK

Informácie o 1. autorovi článku z databázy:
Mgr. Michaela Miertová
mieratova(at)jfmed.uniba.sk
Ústav ošetrovateľstva
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
Malá hora 5
Martin
Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského
telefón: +421434906736
fax: +420
adresa: Malá hora 5
03632 Martin

Ošetrovanie chronických rán

E -learningový kurz v prostredí LMS Moodle.


Prvá lekcia e-learningového kurzu s názvom Ošetrovanie chronických rán je obsahovo zameraná na problematiku preväzu chronickej rany. Poukazuje na jednotlivé kroky pracovného postupu ošetrenia chronickej rany, ktorý je jedným z faktorov ovplyvňujúcich proces hojenia rany. Druhá lekcia e-learningového kurzu s názvom Produkty lokálnej terapie nehojacich sa rán je obsahovo zameraná na ošetrenie nehojacej sa rany za využitia produktov moderného spôsobu ošetrenia.
Kurz určený pre študentov odboru ošetrovateľstva, pôrodnej asistencie a všeobecného lekárstva. V rámci štúdia ho môžu využívať študenti v predmetoch: Ošetrovateľské techniky; Chirurgia a ošetrovateľstvo; Ošetrovanie chronických rán; Základy ošetrovateľstva. Tiež môže byť prínosný pre študentov študijného programu sústavného vzdelávania Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany.
 

Pre prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Ošetrovanie chronických rán.

Ak ste študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-prihlasenie-Moodle.pdf.

Ak nie ste študent alebo zamestnanec UK máte dve možnosti. Buď sa prihlásite do kurzu ako hosť (tento e-kurz umožňuje hosťovský prístup, manuál pre prihlásenie je na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/prihlaenie-host.pdf  ako hosť si kurz môžete prezerať, študovať výkladové texty ale nemôžete napr. vykonávať testy alebo sa zapájať do diskusných skupín) alebo požiadate administrátora o ručnú registráciu a budete mať plný prístup do kurzu.

Viac informácií nájdete na adrese: https://www.uniba.sk/index.php?id=728

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vyjadrenie garanta lekárskej disciplíny 16.1.2012 258.57 KB registrovaný používateľ
 Recenzný posudok - PhDr. Renáta Zeleníková, PhD. 25.1.2012 96.33 KB registrovaný používateľ
 Recenzný posudok - Mgr.Daniela Karasová 3.2.2012 23.39 KB registrovaný používateľ
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 E-learningový kurz Ošetrovanie chronických rán 31.8.2014 ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Recenzované
informácie
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Predmety/kurzy