Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

E-learningový kurz obsahuje 8 kazuistík. Cieľom kurzu je overenie vedomostí z patofyziológie porúch vnútorného prostredia a ich praktické klinické aplikácie.

Vznik e-learningového kurzu je podporené projektom ESF 4: Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód: 26110230071

Pre prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Fyziológia a patologická fyziológia - Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie.

Ak ste študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-prihlasenie-Moodle.pdf.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 E-learningový kurz - Poruchy vnútorného prostredia (analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie) 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte