Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie

E-learningový kurz obsahuje 8 kazuistík. Cieľom kurzu je overenie vedomostí z patofyziológie porúch vnútorného prostredia a ich praktické klinické aplikácie.

Vznik e-learningového kurzu je podporené projektom ESF 4: Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine, ITMS kód: 26110230071


Pre prezeranie e-learningového kurzu je potrebné sa prihlásiť na e-learningový univerzitný server moodle.uniba.sk. E-learningový kurz je uložený pod Jesseniovou lekárskou fakultou v Martine - Fyziológia a patologická fyziológia - Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie.

Ak ste študent alebo zamestnanec Univerzity Komenského (UK), prihlasujete sa rovnakým menom a heslom ako do IIKS (napr. do systému AIS). Viac informácií nájdete v manuály pre prihlásenie, na adrese: http://portal.jfmed.uniba.sk/res/file/Manual-prihlasenie-Moodle.pdf.

Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html E-learningový kurz - Poruchy vnútorného prostredia (analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie) Prejsť - E-learningový kurz - Poruchy vnútorného prostredia (analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie)Otvoriť v novom okne - E-learningový kurz - Poruchy vnútorného prostredia (analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie) 31.8.2014 používateľ na príslušnej fakulte

autor: Jana Plevková | pracovisko: Ústav patologickej fyziológie | publikované: 14.3.2013 | posledné úpravy: 14.3.2013
citácia: Plevková Jana: Poruchy vnútorného prostredia - analýza kazuistík pomocou poznatkov z patofyziológie. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 14.3.2013, posledná aktualizácia 14.3.2013 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=208>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: