Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 7

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu (bezpečnosť prostredia). Imobilizačný syndróm.

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s rizikom pádu - Pády seniorov. Následky pádov. Riziko pádu. Rizikové faktory pádu –vnútorné, vonkajšie. Riziko pádu 00015. Skríning rizika pádu. Funkčný test chôdze. Intervencie v ZS. Bezpečnostné opatrenia. Riziko pádu v domácom prostredí. Prevencia pádov v domácnosti. Imobilizačný syndróm - zmeny jednotlivých telesných systémov. Základné pojmy. Rizikové faktory. Kostrovosvalový systém. Srdcovocievny systém. Respiračný (dýchací) systém. Metabolický a tráviaci systém. Močový a endokrinný systém. Vylučovanie stolice. Koža. Nervový systém a psychosociálne reakcie. IS-prevencia, intervencie. Polohovanie. Antigravitačná aktivita a vertikalizácia. Cvičenie a rehabilitácia. Polohovacie hodiny. Srdcovocievny systém. Dýchací systém. Ortopnoická poloha.

 
autor: Martina Lepiešová | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1070x | publikované: 17.5.2016 | posledné úpravy: 17.5.2016

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Prednáška VCH/GER a OSE 2.

Starnutie, staroba. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská starostlivosti - vek ( Funkčný geriatrický index - nástroje), faktory krehkosti, somatické a funkčné zmeny, klinické geriatrické syndrómy, špecifiká klinického obrazu a priebehu ochorení, vplyv chorôb. Priority ošetrovateľskej starostlivosti. Štruktúra starostlivosti.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Geriatria, Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4546x | publikované: 8.12.2009 | posledné úpravy: 25.5.2011

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Vybrané aspekty starostlivosti o geriatrického pacienta

Prednáška pre poslucháčov  UTV zo dňa 8.2.2011.

Starnutie, staroba. Gerontológia. Geriatrický pacient. Kto potrebuje starostlivosť? Gerontologické ošetrovateľstvo. Východiská starostlivosti - vek ( Funkčný geriatrický index - nástroje), faktory krehkosti, somatické a funkčné zmeny,  klinické geriatrické syndrómy, špecifiká klinického obrazu a priebehu ochorení, vplyv chorôb. Priority ošetrovateľskej starostlivosti. Štruktúra starostlivosti.

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 4186x | publikované: 8.2.2011 | posledné úpravy: 14.10.2016

Starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou

Starostlivosť o pacienta s demenciou, delíriom, depresiou

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Demencia. Výskyt. Pravdepodobné rizikové faktory. Prvé varovné znamenia. Prvé štádium. Druhé štádium. Tretie štádium. Zásady pomoci. Kominikácia s pacientom. Osobná hygiena. Líhanie a vstávanie. Zabránenie pádom. Stravovanie. Obliekanie. Inkotencia. Agresivita alebo podráždenosť. Spánok. Prostredie. Bezpečnosť v byte. Demencia a delírium. Depresívna porucha. Príznaky. Zásady komunikácie. Chyby v prístupe.

 
autor: Ivan Farský | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 1529x | publikované: 15.12.2015 | posledné úpravy: 15.12.2015

Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaného pacienta

– prax založená na dôkazoch

Projekt KEGA 048UK-4/2016 POSUDZOVANIE RIZIKA PÁDOV - PRE VZDELÁVANIE A PRAX.                                                                                                                

 
autor: Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová, Katarína Žiaková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 879x | publikované: 2.10.2016 | posledné úpravy: 2.10.2016

Vyšetrenie kostnej drene u pacienta s chorobami krvi

Vyšetrenie kostnej drene u pacienta s chorobami krvi

Aspirácia kostnej drene. Trepanobiopsia. Pomôcky - sterilné, nesterilné. Úloha sestry.

 
autor: Ivana Očková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3778x | publikované: 25.3.2011 | posledné úpravy: 25.3.2011

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 

 
autor: Ivana Bóriková | sekcia: Prednášky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 3578x | publikované: 11.6.2013 | posledné úpravy: 12.6.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 33

Ísť na stránku: 1 2 3 4

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo
..kľúčové slová: ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, kon.. ..kľúčové slová: vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne mode.. .. 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta | 14.6.2018 231.83.. .. 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta | 14.6.2018 231.83..

Starostlivosť o klienta v domácom prostredí s problémami vyprázdňovania moču a stolice.
.. Intermitentná autokatetrizácia. Starostlivosť o pacienta s PMK. Starostlivosť o pacienta s urostómiou. S..

Prvá pomoc pri niektorých chorobných stavoch. Základy resuscitácie.
.. Rozdelenie prvej pomoci. Modrá hviezda života. Bezpečnosť záchrancu. Určenie priorít.  Definícia KPR..

Choroby kostí. Inzulínové pumpy.
.. nevýhody inzulínovej pumpy v liečbe diabetického pacienta. Inzulínová pumpa ako cudzie teleso. Rozvoj d..

Multimediálna učebnica ošetrovateľských techník a zručností
..kľúčové slová: zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, .. ..kľúčové slová: techniky, ošetrovateľské zručnosti, príprava pacienta a pomôcok, bezpečnosť, implementácia, kom..

Vyprázdňovanie moču a stolice
.. pacienta -poruchy a ťažkosti pri mikcii, patologické pr..

Hygienická starostlivosť
.. pacientov podľa celkového stavu, posudzovanie pacienta: Koža - farba kože, štruktúra kože, uniformita ko..

Filozofia a etika v ošetrovateľstve - súbor prezentácií
.. pacientov, informovanosti, vzťahu sestry a pacienta, etickým problémom na začiatku ľudského života ak.. .. 11. Problematika informavonosti pacienta | 15.2.2016 327.11..

Sociológia a sociálna politika
.. KB ktokoľvek – – Sociológia pacienta | 29.5.2013 299.84..

Kardiovaskulárne ochorenia - vybraná problematika
.. Indikácie a cieľ vyšetrenia. Príprava pacienta. Domáce monitorovanie tlaku krvi - prístroje, p..