Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pptx 1. Biomedicínsky model Stiahnuť - 1. Biomedicínsky modelOtvoriť v novom okne - 1. Biomedicínsky model 14.6.2018 101.6 KB ktokoľvek
pptx 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva Stiahnuť - 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstvaOtvoriť v novom okne - 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 14.6.2018 1.16 MB ktokoľvek
pptx 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce Stiahnuť - 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práceOtvoriť v novom okne - 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 150.63 KB ktokoľvek
pptx 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná organizácia a jej význam. Registrácia sestier a regulácia ošetrovateľského povolania Stiahnuť - 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná organizácia a jej  význam. Registrácia sestier a regulácia ošetrovateľského povolaniaOtvoriť v novom okne - 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná organizácia a jej  význam. Registrácia sestier a regulácia ošetrovateľského povolania 14.6.2018 117.81 KB ktokoľvek
pptx 5. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve NANDA, NIC,NOC,ICNP Stiahnuť - 5. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve NANDA, NIC,NOC,ICNPOtvoriť v novom okne - 5. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve NANDA, NIC,NOC,ICNP 14.6.2018 310.34 KB ktokoľvek
pptx 6. Mapy starostlivosti ako nástroj zvyšovania kvality Stiahnuť - 6. Mapy starostlivosti ako nástroj zvyšovania kvalityOtvoriť v novom okne - 6. Mapy starostlivosti ako nástroj zvyšovania kvality 14.6.2018 159.21 KB ktokoľvek
pptx 7. Štandardy, tvorba a ich používanie v praxi Stiahnuť - 7. Štandardy, tvorba a ich používanie v praxiOtvoriť v novom okne - 7. Štandardy, tvorba a ich používanie v praxi 14.6.2018 108.24 KB ktokoľvek
pptx 8. Konceptuálny model F. Nightingaleovej Stiahnuť - 8. Konceptuálny model F. NightingaleovejOtvoriť v novom okne - 8. Konceptuálny model F. Nightingaleovej 14.6.2018 77.58 KB ktokoľvek
pptx 9. Konceptuálny model V. Hendersonovej Stiahnuť - 9. Konceptuálny model V. HendersonovejOtvoriť v novom okne - 9. Konceptuálny model V. Hendersonovej 14.6.2018 98.05 KB ktokoľvek
pptx 10. Konceptuálny model D. Oremovej Stiahnuť - 10. Konceptuálny model D. OremovejOtvoriť v novom okne - 10. Konceptuálny model D. Oremovej 14.6.2018 131.1 KB ktokoľvek
pptx 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta Stiahnuť - 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacientaOtvoriť v novom okne - 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: ošetrovateľstvo ako vedný odbor, úlohy a rola sestry, bezpečnosť pacienta, ošetrovateľská terminológia, konceptuálne modely

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Katarína Žiaková, Dominika Kalánková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 14.6.2018 | posledné úpravy: 14.6.2018
citácia: Žiaková Katarína, Dominika Kalánková: Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 14.6.2018, posledná aktualizácia 14.6.2018 [cit. 2018-11-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=384>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: