Súbor prezentácií z predmetu Ošetrovateľstvo

Prednášky sú zamerané na ošetrovateľstvo ako vedný odbor, jeho koncepciu, profesijné a legislatívne normy, registráciu a reguláciu ošetrovateľského povolania. Ďalej sa venujeme odbornej terminológii, klasifikačným systémom v ošetrovateľstve so zameraním na NNN alianciu, tiež kvalite poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, nástrojom kontinuálneho zvyšovania kvality poskytovanej starostlivosti - štandardom a mapám ošetrovateľskej starostlivosti. Prednášky sú ďalej zamerané na vznik a vývoj konceptuálnych modelov. Charakterizujeme biomedicínsky model, hlavné východiská vzniku konceptuálnych modelov, metaparadigmatický systém ošetrovateľstva. Podrobnejšie sa venujeme Nightingaleovej environmentálnemu modelu, Hendersonovej modelu štrnástich ľudských potrieb a Oremovej modelu sebaopatery. Prezentácie sú doplnené tabuľkami, schémami, súhrnom a literárnymi odkazmi.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 1. Biomedicínsky model 14.6.2018 101.6 KB ktokoľvek
 2. Metaparadigmatický systém ošetrovateľstva 14.6.2018 1.16 MB ktokoľvek
 3. Ošetrovateľstvo ako aplikovaná vedná disciplína. Funkcie sestry a rola sestry. Metódy práce 14.6.2018 150.63 KB ktokoľvek
 4. Základné dokumenty odboru ošetrovateľstvo. Profesijná organizácia a jej význam. Registrácia sestier a regulácia ošetrovateľského povolania 14.6.2018 117.81 KB ktokoľvek
 5. Štandardná terminológia a klasifikačné systémy v ošetrovateľstve NANDA, NIC,NOC,ICNP 14.6.2018 310.34 KB ktokoľvek
 6. Mapy starostlivosti ako nástroj zvyšovania kvality 14.6.2018 159.21 KB ktokoľvek
 7. Štandardy, tvorba a ich používanie v praxi 14.6.2018 108.24 KB ktokoľvek
 8. Konceptuálny model F. Nightingaleovej 14.6.2018 77.58 KB ktokoľvek
 9. Konceptuálny model V. Hendersonovej 14.6.2018 98.05 KB ktokoľvek
 10. Konceptuálny model D. Oremovej 14.6.2018 131.1 KB ktokoľvek
 11. Ošetrovateľstvo - Bezpečnosť pacienta 14.6.2018 231.83 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.