Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba?

 Osteonekrózy čeľuste a sánky sú nepríjemné komplikácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Súvisí to jednak s pribúdaním civilizačných ochorení v populácii (najmä osteoporózy a rôznych typov malignít), a tiež so zavádzaním nových terapeutických postupov pri ich liečbe (rôzne typy tzv. „biologickej liečby“ alebo cielenej protinádorovej liečby), ktoré pacienta predisponujú na vznik takýchto komplikácií. Predchádzať im môžeme len dôslednou a cielenou anamnézou, pomocou ktorej odhalíme včas riziká a indikujeme správny postup ošetrenia. Pri každej extrakcii zuba preto musíme myslieť aj na možné negatívne následky tejto bežnej stomatologickej procedúry, ktorými môžeme výrazne skomplikovať život pacienta. Cieľom tohto príspevku je prehľadne informovať o problematike osteonekróz, o význame identifikovania rizikových pacientov cielenou anamnézou a o postupoch, ako týmto komplikáciam predchádzať.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba? 23.4.2020 936.28 KB ktokoľvek