Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu

Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou
Príspevok sa zameriava na legislatívne a obsahové aspekty edukácie pacienta s chronickým liečiteľným ochorením, akým je aj bronchiálna astma. Zdôrazňuje význam edukácie a edukačnú rolu sestry. Systematická, kontinuálna a štandardne nastavená edukácia pacienta s chronickým ochorením je predpokladom pre naplnenie cieľov self-manažmentu a kontroly ochorenia.

Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením
Príspevok sa zameriava na dôležitosť spolupráce a dodržiavanie terapeutických odporúčaní u pacienta s chronickým ochorením – bronchiálnou astmou. Vysvetľuje pojmy súvisiace s komplianciou v pozitívnom aj negatívnom slova zmysle, popisuje prediktory nespolupráce (liekové, neliekové), možnosti monitorovania, merania a zlepšenia kompliancie a adherencie pacienta.
 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou Stiahnuť - Edukácia pacientov s bronchiálnou astmouOtvoriť v novom okne - Edukácia pacientov s bronchiálnou astmou 11.6.2013 472.29 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET
pdf Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením Stiahnuť - Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorenímOtvoriť v novom okne - Kompliancia a adherencia u pacienta s chronickým ochorením 11.6.2013 638.64 KB používateľ vzdelávacej siete MEFANET

Kľúčové slová: chronické ochorenie, bronchiálna astma, legislatívne aspekty, právo na informácie, edukačný proces, edukačný program, kompliancia, adherencia, konkordancia, príčiny nespolupráce pacienta, meranie a zlepšenie kompliancie

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Ivana Bóriková | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 11.6.2013 | posledné úpravy: 12.6.2013
citácia: Bóriková Ivana: Edukácia a kompliancia pacienta s chronickým ochorením so zameraním na bronchiálnu astmu. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 11.6.2013, posledná aktualizácia 12.6.2013 [cit. 2018-08-14] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=224>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: