Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - prezentácia Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - prezentácia 9.11.2011 1.41 MB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - výukový text Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - výukový textOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - výukový text 2.12.2011 239.56 KB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - prezentácia Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - prezentácia 9.11.2011 1.52 MB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - výukový text Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - výukový textOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - výukový text 2.12.2011 235.53 KB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - prezentácia Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - prezentácia 9.11.2011 739.6 KB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - výukový text Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - výukový textOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - výukový text 2.12.2011 236.02 KB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - prezentácia Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - prezentácia 9.11.2011 1.4 MB ktokoľvek
pdf Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - výukový text Stiahnuť - Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - výukový textOtvoriť v novom okne - Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - výukový text 2.12.2011 254.83 KB ktokoľvek
pdf Zhotovenie EKG záznamu - prezentácia Stiahnuť - Zhotovenie EKG záznamu - prezentáciaOtvoriť v novom okne - Zhotovenie EKG záznamu - prezentácia 9.11.2011 947.16 KB ktokoľvek
pdf Zhotovenie EKG záznamu - výukový text Stiahnuť - Zhotovenie EKG záznamu - výukový textOtvoriť v novom okne - Zhotovenie EKG záznamu - výukový text 2.12.2011 251.53 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: teplota, pulz, dych, tlak, EKG

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Petronela Osacká | pracovisko: Ústav ošetrovateľstva | publikované: 4.2.2011 | posledné úpravy: 2.12.2011
citácia: Osacká Petronela: Meranie a záznam vitálnych funkcií. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 4.2.2011, posledná aktualizácia 2.12.2011 [cit. 2018-04-23] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=134>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: