Meranie a záznam vitálnych funkcií

Meranie a záznam telesnej teploty - druhy teplomerov, teplotné krivky. Meranie a záznam pulzu, miesta merania pulzu, technika merania pulzu na a. radialis, meranie pulzu Doppleromna a. brachialis, meranie apikálneho pulzu. Hodnotenie dychu, monitor dychu pre dieťa, spirogramy dýchania. Krvný tlak - klasifikácia TK podľa JNC 6 a podľa WHO, meranie a záznam krvného tlaku, druhy tlakomerov, pomôcky, miesta merania krvného tlaku, technika merania krvného tlaku, chyby pri meraní krvného tlaku. EKG - popis fyziologickej EKG krivky, elektrokardiografické elektródy, naloženie zvodov, zhotovenie EKG záznamu, záťažové EKG, monitorovanie EKG pomocou Holterovho prístroja, vyhodnotenie 24 hodinového monitorovania EKG.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - prezentácia 9.11.2011 1.41 MB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - telesná teplota - výukový text 2.12.2011 239.56 KB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - prezentácia 9.11.2011 1.52 MB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - pulz - výukový text 2.12.2011 235.53 KB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - prezentácia 9.11.2011 739.6 KB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - dych - výukový text 2.12.2011 236.02 KB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - prezentácia 9.11.2011 1.4 MB ktokoľvek
 Meranie a záznam vitálnych funkcií - krvný tlak - výukový text 2.12.2011 254.83 KB ktokoľvek
 Zhotovenie EKG záznamu - prezentácia 9.11.2011 947.16 KB ktokoľvek
 Zhotovenie EKG záznamu - výukový text 2.12.2011 251.53 KB ktokoľvek

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované
level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   

Hodnocení

Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
%
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť
Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.