Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 0
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdr.. ..kľúčové slová: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prá.. ..kľúčové slová: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prá..

Psychológia v pôrodnej asistencii
..kľúčové slová: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a gy.. ..kľúčové slová: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a gy..

Choroby nadobličiek v detskom veku
.. na skúšku z pediatrie, ale aj pre iné príbuzné odbory...

Komunitná ošetrovateľská starostlivosť. Možnosti inštitucionálnej starostlivosti.
.. starostlivosti. Inštitucionálna starostlivosť - zdravotnícke zariadenia. Dom ošetrovateľskej starostlivosti. S..

Kardiovaskulárne ochorenia - rizikové faktory vzniku a oblasti prevencie
.. Štatistického úradu SR a Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI) v slovenskej populácii tiež do..

Pediatrické ošetrovateľstvo
.. lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pediatrické ošetrovateľstvo. Ak ste št..

Ošetrovanie chronických rán
.. lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Ošetrovanie chronických rán. Ak ste št..

Pôrodná asistencia
.. lekárskou fakultou v Martine - Nelekárske zdravotnícke vedy - Pôrodná asistencia-Dojčenie, St..