Biotransformácia a enzýmy metabolizujúce xenobiotiká

Tento učebný text je určený širokému publiku, najmä študentom medicíny, ale aj iných študijných odborov, ako sú chémia, farmácia, biochémia a ďalšie príbuzné odbory. Všeobecným zámerom tejto publikácie je charakterizácia základných pojmov v procese biotransformácie xenobiotík a najmä detailné objasnenie úlohy biotransformačných enzýmov. Z medicínskeho hľadiska sú tu ilustrované dôsledky vplyvu génových polymorfizmov biotransformačných enzýmov na metabolizmus, biologickú dostupnosť, účinnosť (v prípade liekov), toxicitu xenobiotík a v konečnom dôsledku na náchylnosť pre vznik nádorových ochorení. V záverečnej kapitole sú uvedené príklady eliminácie vybraných xenobiotík prostredníctvom biotransformačných enzýmov. Veríme, že tento študijný materiál pomôže študentom nielen pri štúdiu nových poznatkov o úlohe biotransformačných enzýmov pri eliminácii xenobiotík, ale aj pri aplikácii získaných vedomostí v praxi.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Imprimatur 1.12.2023 ktokoľvek
 Posudok prof. Mareková 1.12.2023 ktokoľvek
 Posudok prof. Muchová 1.12.2023 ktokoľvek
 skriptá Biotransformácia 1.12.2023 ktokoľvek