Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce

Študijný text je určený ako príprava na vypracovanie záverečnej práce pre študentky bakalárskeho a magisterského stupňa vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príbuzné odbory, ako je psychológia, ošetrovateľstvo, verejné zdravotníctvo. Text je zameraný na vysvetlenie a priblíženie základných pojmov z oblasti metodológie vedeckej práce, ako napríklad formulácia vedeckých cieľov a hypotéz, metódy a postupy pri zbere údajov a ich spracovaní, zvolenie zodpovedajúceho výskumného designu. Značná časť textu je venovaná problematike postupu pri písaní záverečnej práce, jej teoretickej a metodologickej časti, a postupu pri prezentovaní výsledkov a ich interpretácie a diskusie. Prehľad teoretických poznatkov je doplnený o množstvo praktických príkladov, keďže cieľom učebného textu je čo najviac zrozumiteľným a praktickým spôsobom vysvetliť základné princípy vedeckej práce. Z tohto dôvodu sa text nevyhol vo viacerých prípadoch určitému zjednodušeniu vysvetľovanej problematiky. Pre záujemcov o hlbšie spoznanie metód vedeckej práce je k dispozícii zoznam rozširujúcej literatúry uvedený na konci skrípt.


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Praktický úvod do metodológie výskumnej práce - skripta Stiahnuť - Praktický úvod do metodológie výskumnej práce - skriptaOtvoriť v novom okne - Praktický úvod do metodológie výskumnej práce - skripta 10.10.2013 992.35 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Doc. MUDr. Tibor Baška, PhD. 10.10.2013 262.77 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 10.10.2013 68.07 KB ktokoľvek
pdf Imprimatur Stiahnuť - ImprimaturOtvoriť v novom okne - Imprimatur 10.10.2013 257.23 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: vedecká metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné práce

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 

počet používateľov, ktorí už hodnotili: 1
100.0 %
rating
používateľské hodnotenie
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Zuzana Škodová | pracovisko: Ústav pôrodnej asistencie | publikované: 10.10.2013 | posledné úpravy: 10.10.2013
citácia: Škodová Zuzana: Praktický úvod do metodológie výskumnej práce. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 10.10.2013, posledná aktualizácia 10.10.2013 [cit. 2018-05-20] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=234>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: