Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Psychológia v pôrodnej asistencii

Psychológia v pôrodnej asistencii

Poznanie a porozumenie psychologického prežívania tehotnej a rodiacej ženy napomáha efektívnej komunikácií medzi pôrodnou asistentkou a klientkou, a prispieva tak k zvyšovaniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Tento učebný text určený predovšetkým študentkám pôrodnej asistencie si kladie za cieľ priblížiť tie oblasti v rámci poskytovania starostlivosti v pôrodnej asistencii, kde poznanie psychologických súvislostí zohráva svoju významnú rolu. Prezentované poznatky sa zaoberajú psychologickými aspektami prežívania tehotenstva, pôrodu a popôrodného obdobia (s dôrazom na základný prehľad psychopatológie v tehotenstve a po pôrode). Učebný text sa venuje tiež významu vhodnej komunikácie a prístupu k rodiacej žene, rovnako ako špecifickým situáciám v pôrodnej asistencii z psychologického pohľadu (napr. situácia perinatálnej straty a narodenie dieťaťa so zdravotnými komplikáciami).

 


Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Psychológia v pôrodnej asistencii Stiahnuť - Psychológia v pôrodnej asistenciiOtvoriť v novom okne - Psychológia v pôrodnej asistencii 5.4.2018 1 MB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. Stiahnuť - Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - PaedDr. Petra Lajčiaková, PhD. 5.4.2018 46.61 KB ktokoľvek
pdf Recenzný posudok - Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. Stiahnuť - Recenzný posudok - Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D.Otvoriť v novom okne - Recenzný posudok - Mgr. Kateřina Ratislavová, Ph.D. 5.4.2018 17.3 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 5.4.2018 440.52 KB ktokoľvek

Kľúčové slová: aplikovaná psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a gynekológii

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Zuzana Škodová | pracovisko: Ústav pôrodnej asistencie | publikované: 5.4.2018 | posledné úpravy: 5.4.2018
citácia: Škodová Zuzana: Psychológia v pôrodnej asistencii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 5.4.2018, posledná aktualizácia 5.4.2018 [cit. 2018-12-13] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=381>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: