Prednášky

Konzervačné zubné lekárstvo - 4 ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Pulpitis acuta serosa, – etiológia, klinické prejavy, diagnóza, dif.dg., terapia. Pulpitis chronica clausa : histopat.obraz, klinické prejavy,dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica aperta : histopatologický obraz,klinické prejavy, dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica granulomatosa interna. Amputácia a extirpácia vitálnej zubnej drene : indikácia, pracovné postupy. Príčiny patologických stavov zubnej drene a apikálneho parodontu. Nekróza a gangréna zubnej drene. Devitalizačné prostriedky, mortálna amputácia a extirpácia zubnej drene. Bolesť v orofaciálnej oblasti

 

Ochorenia slinných žliaz

Autor: Igor Malachovský

Salivary glands. Imaging. Salivary Gland Neoplasms. Pleomorphic adenoma. Warthin’s Tumor. Monomorphic Adenomas. Myoepithelioma. Mucoepidermoid Carcinoma. Adenoid Cystic Carcinoma. Acinic Cell Carcinoma. Adenocarcinoma. Malignant Mixed Tumors. Carcinoma Ex-Pleomorphic Adenoma. Carcinosarcoma. Squamous Cell Carcinoma. Management of the Neck LN. Fine-Needle Aspiration Biopsy. Parotidectomy. Submandibular sialadenectomy. Submandibular lipoma. Parotitis acuta. Sialogram. Sialolithiasis. Sialadenoscopy. Indications and Contraindications. Cyst of the parotid gland. Cysts of salivary glands. Cysts of minor salivary glands. Ranulas - cysts of sublingual glands.

Temporomandibular joint diagnosis and therapy

Autor: Igor Malachovský

Anathomy, Aetiology of TMJ disorders, Diagnostics of TMD, Diagnostics with special inv. methods, Therapy of the TMD.                                                                                                                                                  

Bolesť,neuralgia,paréza

Autor: Igor Malachovský

Prednáška z maxilofaciálnej chirurgie pre študentov 6. ročníka odboru zubné lekárstvo v akademickom roku 2019/2020.                                                                                                                                

Starostlivosť o klienta s bolesťou v domácom prostredí

Autor: Mária Zanovitová

Prednáška pre poslucháčov UTV.

História. Typy bolesti. Mýty o bolesti. Posúdenie bolesti - základné posúdenie, personilizácia,funkčné posúdenie,komplexné posúdenie. Stupne intenzity bolesti. Farmakologická liečba bolesti. Nefarmakologické postupy. Edukácia pacienta / rodinných príslušníkov/ opatrovateľov.

Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia IV

Autor: Mária Janíčková

anotačný obrázok

Prednášky z predmetu: Dentoalveolárna a maxilofaciálna chirurgia IV. (J-S-ZL-080) pre piaty ročník študentov zubného lekárstva v letnom semestri.                                                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 3. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 3. ročník z predmetu Protetické zubné  lekárstvo.                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 4. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Prednášky pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 4. ročník z predmetu Protetické zubné lekárstvo.                                                                                                                                                                                                                                                         

Protetické zubné lekárstvo - 5. ročník

Autor: Janka Jenčová

anotačný obrázok

Súbor prednášok pre študentov študijného odboru Zubné lekárstvo, 5. ročník z predmetu Protetické zubné lekárstvo.                                           

                                   

Mikrobiológia

Autor: Elena Nováková

anotačný obrázok

Prednáška pre poslucháčov UTV.

Mikrobiológia - terminológia, bunky (prokaryotická bunka, základné tvary, zvýšenie rozlišovacej schopnosti farbením, požiadavky na kyslík). Identifikácia neznámej kolónie. Antibiotiká. Typy patogénov. Fyziologická mikrobiálna flóra. Virusy. Parazity. Plesne a huby. Mykózy.