MUDr- Adriána Petrášová

Propedeutika zubného lekárstva - 2

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Minimálne invazívne techniky ošetrenia kazu u detí, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Konzervačné zubné lekárstvo, Klasifikácia kariéznych lézií podľa Blacka, Preparácia kavity podľa Blacka I. a V. trieda, Blackova II. , III. a IV. trieda,
Podložkové materiály - Úloha, rozdelenie, indikácie, Dentálne materiály Amalgám, Anatómia koreňových kanálov .Zásady trepanácie zubov, Inštrumentárium používané na ošetrovanie koreňového kanála, Stomatologické inštrumentárium , Endodontické inštrumentárium, Endodontické materiály, zloženie, vlastnosti, Pracovný postup ošetrenia koreňového kanála .

 

Propedeutika zubného lekárstva - 4

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Propedeutika chirurgickej stomatológie, Inštrumentárium používané k chirurgickým výkonom - extrakčné kliešte, extrakčné páky, princípy a technika ich použitia, lokálne anestetiká, aplikácia anestetík, Extrakcia zubov, Komplikácie pri injekčných anestéziách, Latinské názvy, Absces, Dezinfekcia a sterilizácia , Úvod do čeľustnej ortopédie.

 

Detské zubné lekárstvo

Autor: Adriána Petrášová

Súbor prednášok z predmetu Detské zubné lekárstvo.Obsah prednášok: Úvod do detského zubného lekárstva. Organizácia starostlivosti o deti a mládeže. Vyšetrenie pacienta, dokumentácia v detskom zubnom lekárstve. Prenatálny vývoj čeľustí a chrupu. Funkcie mliečneho chrupu. Rozdiely medzi mliečnymi a trvalými zubami. Zubný kaz raného detstva. Caries rampans. Terapia zubného kazu v mliečnej dentícií, liečebný plán. Prevencia a mliečne zuby. Pečatenie zubov.
 

Konzervačné zubné lekárstvo - 3. ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Tvrdé zubné tkanivá a pulpa, Opticke vlastnosti zubnych tkanív
a stomatologických materiálov, Zubný kaz, Ošetrenie zubného kazu – vyšetrenie pacienta diagnóza,liečebný plán, amalgám zloženie,vlastnosti,indikácie,príprava, Skloionomerne cementy - GIc – Glass-ionomer cement ASPA- alumino-silicate –polyalkenoic-acid, Kompozitné výplnkové materiály, Nekariézne straty tvrdých zubných tkanív. Prevencia zubného kazu.

 

Konzervačné zubné lekárstvo - 5. ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Hraničné otázky konzervačného zubného lekárstva s parodontológiou a dentoalveolárnou chirurgiou. Hraničné otázky protetiky a konzervačnej terapie. Postendodontické ošetrenie. A koreňové výplňové materiály - klasifikácia, vlastnosti. Techniky opracovania koreňových kanálikov. Nové pohľady a názory v oblasti preparačných zásad a postupov na tvrdých zubných tkanivách, preventívne kompozitné výplne. Súčasné postupy pri preparácii.

Konzervačné zubné lekárstvo - 4 ročník

Autor: Adriána Petrášová

Obsah prednášok: Pulpitis acuta serosa, – etiológia, klinické prejavy, diagnóza, dif.dg., terapia. Pulpitis chronica clausa : histopat.obraz, klinické prejavy,dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica aperta : histopatologický obraz,klinické prejavy, dg.,dif.dg.,terapia. Pulpitis chronica granulomatosa interna. Amputácia a extirpácia vitálnej zubnej drene : indikácia, pracovné postupy. Príčiny patologických stavov zubnej drene a apikálneho parodontu. Nekróza a gangréna zubnej drene. Devitalizačné prostriedky, mortálna amputácia a extirpácia zubnej drene. Bolesť v orofaciálnej oblasti