Obsah prednášok: Propedeutika chirurgickej stomatológie, Inštrumentárium používané k chirurgickým výkonom - extrakčné kliešte, extrakčné páky, princípy a technika ich použitia, lokálne anestetiká, aplikácia anestetík, Extrakcia zubov, Komplikácie pri injekčných anestéziách, Latinské názvy, Absces, Dezinfekcia a sterilizácia , Úvod do čeľustnej ortopédie.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Propedeutika chirurgickej stomatológie 6.4.2020 1.84 MB ktokoľvek
 Instrumentarium k chirurgickym vykonom 6.4.2020 617.33 KB ktokoľvek
 Lokálne anesteziká 6.4.2020 94.53 KB ktokoľvek
 Aplikácia anestetík 6.4.2020 1.66 MB ktokoľvek
 Extrakcia zubov 6.4.2020 235 KB ktokoľvek
 Komplikácie pri injekčných anestéziách 6.4.2020 1.26 MB ktokoľvek
 Latinské názvy, Absces 6.4.2020 63.52 MB ktokoľvek
 Úvod do čeľustnej ortopédie 6.4.2020 86.92 KB ktokoľvek