Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

RNDr. Mária Kovalská, PhD., kovalska(at)jfmed.uniba.sk

Zoradené podľa: priorita a čas poslední úpravy
 

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV

Nové trendy a perspektívy v histológii IV“ predstavujú neperiodickú publikáciu Ústavu histológie a embryológie, ktorá obsahuje 21 článkov. Všetky články viac či menej súvisia s funkčnou histológiou. Okrem vedeckého prínosu je cieľom zborníka poskytnúť čitateľom prehľad o výskumných aktivitách na iných pracoviskách, čo môže byť prvý impulz pre vzájomnú spoluprácu.

 

 
autor: Mária Kovalská, Marian Adamkov | odbor: Histológia, embryológia | zobrazené: 174x | publikované: 7.6.2018 | posledné úpravy: 7.6.2018

Nové trendy a perspektívy v histológii III

Nové trendy a perspektívy v histológii III

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii III" obsahuje 20 vedeckých článkov z Ústavu histológie a embryológie a príbuzných medicínskych odborov JLF UK. Potešiteľný je fakt, že niektoré články boli do zborníka zaslané z ČR. V zborníku môžeme nájsť práce klinického charakteru, experimentálne práce s rôznym zameraním, ako aj typické morfologické štúdi

 
autor: Mária Kovalská, Eva Ochodnická, Elena Fuseková | odbor: Histológia, embryológia | zobrazené: 639x | publikované: 30.5.2017 | posledné úpravy: 30.5.2017

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Nové trendy a perspektívy v histológii II

Neperiodická publikácia "Nové trendy a perspektívy v histológii II" obsahuje 14 vedeckých článkov, ktoré prezentujú výsledky práce na Ústave histológie, ale aj príbuzných medicínskych disciplín. Väčšina prác dokumentuje vzájomnú spoluprácu medzi jednotlivými odvetviami medicíny, bez ktorej nie je možné v súčasnosti pokračovať vo vedeckom výskume.

 
autor: Mária Kovalská, Martina Furjelová, Marian Adamkov | odbor: Histológia, embryológia | zobrazené: 1178x | publikované: 2.3.2015 | posledné úpravy: 2.3.2015