Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky u rizikových pacientov podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony

Autori v článku prezentujú svoje skúsenosti s prevenciou liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky využitím protokolu na prevenciu MRONJ u pacientov v riziku liekovej osteonekrózy podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony v období rokov 2014–2016.                                                                                                               

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky 23.4.2020 2.36 MB ktokoľvek
 Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky - literatúra 23.4.2020 240.26 KB ktokoľvek