Obsah prednášok: Minimálne invazívne techniky ošetrenia kazu u detí, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Zubný kaz ako infekčné ochorenie, Konzervačné zubné lekárstvo, Klasifikácia kariéznych lézií podľa Blacka, Preparácia kavity podľa Blacka I. a V. trieda, Blackova II. , III. a IV. trieda,
Podložkové materiály - Úloha, rozdelenie, indikácie, Dentálne materiály Amalgám, Anatómia koreňových kanálov .Zásady trepanácie zubov, Inštrumentárium používané na ošetrovanie koreňového kanála, Stomatologické inštrumentárium , Endodontické inštrumentárium, Endodontické materiály, zloženie, vlastnosti, Pracovný postup ošetrenia koreňového kanála .

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Zubný kaz ako infekčné ochorenie 6.4.2020 565 KB ktokoľvek
 Konzervačné zubné lekárstvo 6.4.2020 619.36 KB ktokoľvek
 Stomatologické inštrumentárium . Endodontické inštrumentárium. 6.4.2020 5.32 MB ktokoľvek
 Klasifikácia kariéznych lézií podľa Blacka 6.4.2020 1.66 MB ktokoľvek
 Preparácia kavity podľa Blacka I. a V. trieda 6.4.2020 306.28 KB ktokoľvek
 Blackova II. , III. a IV. trieda 6.4.2020 542.47 KB ktokoľvek
 Minimálne invazívne techniky ošetrenia kazu u detí 6.4.2020 7.26 MB ktokoľvek
 Podložkové materiály 6.4.2020 387.06 KB ktokoľvek
 Dentálne materiály, Amalgám 6.4.2020 287.51 KB ktokoľvek
 Anatómia koreňových kanálov 6.4.2020 1.45 MB ktokoľvek
 Endodontické materiály, zloženie, vlastnosti Pracovný postup ošetrenia koreňového kanála . 6.4.2020 95.12 KB ktokoľvek