MUDr. Katarína Mikušková, katarina.mikuskova(at)uniba.sk

Prevencia liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky u rizikových pacientov podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Autori v článku prezentujú svoje skúsenosti s prevenciou liekovej osteonekrózy čeľuste a sánky využitím protokolu na prevenciu MRONJ u pacientov v riziku liekovej osteonekrózy podstupujúcich dentoalveolárne chirurgické výkony v období rokov 2014–2016.                                                                                                               

Onkologické (zhubné nádorové) ochorenie v anamnéze

Autor: Katarína Mikušková

Systematický dotazník na identifikáciu rizikového pacienta pre vznik osteonekróz čeľuste a sánky pred extrakciou zubov. Pre komplexnosť problematiky zaradená aj otázka na prevenciu osteorádionekrózy čeľuste a sánky „Rádioterapia v oblasti hlavy a krku?“.                                                                                             

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky – ako predchádzať komplikáciám?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

Liekové osteonekrózy čeľuste a sánky sú vážnou komplikáciou antiresorpčnej, antiangiogénnej a cytostatickej liečby. Predísť tejto komplikácii vyžaduje dôkladnú a cielenú anamnézu pred každou extrakciou zuba. Autori v príspevku ponúkajú návod na postup pri identifikácii rizikových pacientov aj odporúčania, ako postupovať pri prevencii liekových osteonekróz u rizikových pacientov.

Osteonekrózy čeľuste a sánky – na čo treba myslieť pri extrakcii zuba?

Autor: Katarína Mikušková

anotačný obrázok

 Osteonekrózy čeľuste a sánky sú nepríjemné komplikácie, s ktorými sa v súčasnosti stretávame čoraz častejšie. Súvisí to jednak s pribúdaním civilizačných ochorení v populácii (najmä osteoporózy a rôznych typov malignít), a tiež so zavádzaním nových terapeutických postupov pri ich liečbe (rôzne typy tzv. „biologickej liečby“ alebo cielenej protinádorovej liečby), ktoré pacienta predisponujú na vznik takýchto komplikácií. Predchádzať im môžeme len dôslednou a cielenou anamnézou, pomocou ktorej odhalíme včas riziká a indikujeme správny postup ošetrenia. Pri každej extrakcii zuba preto musíme myslieť aj na možné negatívne následky tejto bežnej stomatologickej procedúry, ktorými môžeme výrazne skomplikovať život pacienta. Cieľom tohto príspevku je prehľadne informovať o problematike osteonekróz, o význame identifikovania rizikových pacientov cielenou anamnézou a o postupoch, ako týmto komplikáciam predchádzať.