Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Fulltextové vyhľadávanie


ZADAJTE 1 ALEBO VIAC SLOV:
TIP: pri vyhľadávaní viacerých slov používajte zástupný znak * pre vyhľadávanie viacerých tvarov slova. Viac o zástupných znakoch...
VYHĽADANÉ V TITULKOCH: počet nájdených článkov: 1

pôrodná asistencia

Pôrodná asistencia

Súbor e -learningových kurzov v prostredí LMS Moodle.


Obsah prvého kurzu Dojčenie tvoria tri kapitoly. Cieľom prvej  Materské mlieko je získať vedomosti o zložení a tvorbe materského mlieka, získať poznatky o fyziológii laktácie a  o fyziológii tráviaceho systému. V druhej kapitole Dojčenie môžu študenti získať informácie o význame dojčenia a faktoroch podporujúcich dojčenie, získať informácie o psychológii dojčenia, doplniť si poznatky o problémoch a prekážkach dojčenia, dozvedieť sa o vplyve liekov, návykových a cudzorodých látok na dojčenie. V kapitole Prostriedky rozvoja a podpory efektívneho dojčenia sa môžu študenti naučiť ako využiť klasifikačné systémy NANDA,NIC a NOC v dojčení, získať poznatky o aktivitách na podporu a ochranu dojčenia vo svete a naučiť sa správnu techniku dojčenia. Každá kapitola je ukončená testom a na záver sú pripravené pre študentov záverečné úlohy formou vypracovania kazuistík.

Druhý kurz Starostlivosť o novorodenca sa venuje témam - hygienická starostlivosť o novorodenca, výživa novorodenca, význam dojčenia, imunita a imunizácia, očkovanie a význam očkovania v pediatrii, preventívne opatrenia na podporu zdravého vývinu a rastu novorodenca a detí. Študenti si môžu overiť nadobudnuté vedomosti prostredníctvom testu.

Tretí kurz Fyziologické šestonedelie – starostlivosť o ženu je určený pre pôrodnú asistentku a je zameraný na získavanie poznatkov z postnatálnej starostlivosti o ženu – rodičku a dieťa. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky v postnatálnej starostlivosti o zdravú šestonedieľku a novorodenca. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

Kurz Rizikové faktory ovplyvňujúce zdravie matky a novorodenca je určený pre pôrodnú asistentku a je zameraný na získavanie poznatkov rizikových faktoroch ovplyvňujúcich zdravie matky a novorodenca. V tomto module sú vymedzené oblasti problematiky rizikových faktorov životného štýlu ovplyvňujúce zdravie matky a dieťaťa. Vymedzuje oblasti pôsobenia pôrodnej asistentky poskytujúce široký diapazón zamerania pôrodnej asistentky, pracujúcej v nemocničnej a komunitnej starostlivosti a rozvíjať jej profesionálny a osobnostný profil.

 
autor: Martina Bašková | sekcia: Multimediálne pomôcky | odbor: Nelekárske zdravotnícke vedy | zobrazené: 2859x | publikované: 5.3.2012 | posledné úpravy: 26.4.2013
VYHĽADANÉ V TELE ČLÁNKU: počet nájdených článkov: 8

 

Sociológia a sociológia zdravotníctva
.. pre študentov 3. ročníka študíjného odboru Pôrodná asistencia a 2. ročníka odboru O.. .. študentov 3. ročníka študíjného odboru Pôrodná asistencia a 2. ročníka odboru O..

Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii
.. Sú určené predovšetkým pre študijný program pôrodná asistencia. Pri tvorbe ViP bola použitá v.. .. určené predovšetkým pre študijný program pôrodná asistencia. Pri tvorbe ViP bola použitá virtuálna platforma .. ..kľúčové slová: pacienti, pôrodná.. ..kľúčové slová: pacienti, pôrodná asistencia..

Praktický úvod do metodológie výskumnej práce
.. vysokoškolského štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre vi.. .. štúdia predovšetkým v odbore pôrodná asistencia, informácie sú však aktuálne aj pre viaceré príb.. ..kľúčové slová: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, z.. ..kľúčové slová: metodológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, výskum, záverečné prác..

Pedagogika, edukácia
.. edukácia" pre študijný odbor pôrodná.. .. edukácia" pre študijný odbor pôrodná asistencia..

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii
..kľúčové slová: pôrodná.. ..kľúčové slová: asistencia..

Psychológia v pôrodnej asistencii
..kľúčové slová: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v p.. ..kľúčové slová: psychológia, pôrodná asistencia, zdravotnícke odbory, psychológia v pôrodníctve a..

Sociológia a sociálna politika
.. politika pre študijný odbor ošetrovateľstvo a pôrodná..

Ošetrovateľský proces (teória a prax)
.. do výučby v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôz.. .. v študijnom programe Ošetrovateľstvo a Pôrodná asistencia. Informácie o metóde sú známe z rôznych zahr..