Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii

 Virtuálny pacient (ViP) je interaktívna počítačová simulácia reálneho klinického prípadu za účelom zdravotníckeho vzdelávania. Študent, respektíve riešiteľ prípadu v nich hrá rolu zdravotníckeho pracovníka, ktorý získava anamnézu, vykonáva fyzikálne vyšetrenia a robí diagnostické, či terapeutické rozhodnutia. Vysokoškolská učebnica pozostáva z niekoľkých prípadov, ktoré sú prezentované vo virtuálnom prostredí. Sú určené predovšetkým pre študijný program pôrodná asistencia. Pri tvorbe ViP bola použitá virtuálna platforma Open Labyrinth (OL). Obrázky boli vytvorené v programe AVATAR, ktorý obsahuje platforma OL. Fotografie, kreslené obrázky, znaky a video vytvorili samotní autori s podporou technických pracovníkov. Učebnica obsahuje šesť originálnych virtuálnych pacientov v slovenskom jazyku, ktorí sú voľne dostupní a využiteľní tak v pedagogickom procese, ako aj pri samoštúdiu. Každý ViP pozostáva z jednotnej schémy a je ukončený použitou literatúrou.

 

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Imprimatúr 15.3.2017 148.32 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - doc. PhDr. Adriana Repková, PhD. 15.3.2017 41 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - PhDr. Radka Wilhelmová, PhD. 15.3.2017 829.58 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii 5.11.2020 ktokoľvek