Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii

Cieľom predloženej publikácie je poskytnúť podklady a odporúčania pre zvýšenie atraktivity a efektivity vzdelávania pôrodnej asistencie. Osobitným prínosom je najmä dôraz na tréning komunikačných a klinických zručností v bezpečnom, simulovanom prostredí. Môže slúžiť na formatívne alebo sumatívne hodnotenie študentov. Scenáre štandardizovaného pacienta môžu byť nápomocné pedagógom i študentom pri prezenčnej výučbe ako aj pri distančnom vzdelávaní v čase mimoriadnych situácií.

Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Maskálová učebnica SP-1 16.1.2024 používateľ na príslušnej fakulte
 učebnica_Štandardizovaný pacient v pôrodnej asistencii 16.1.2024 ktokoľvek
 recenzný posudok doc. Andraščíková 22.12.2023 ktokoľvek
 recenzný posudok Mgr. Rastislavová 22.12.2023 ktokoľvek
 Imprimatur 22.12.2023 ktokoľvek