Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál JLF UK
Projekt MEFANET (MEdical FAculties Educational NETwork)
Jesseniova lekárska fakulta Univezity Komenského

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii

Predkladaná multimediálna e-učebnica sa zameriava na oblasť techník v pôrodnej asistencii, ktoré sú koncipované podľa najnovších trendov z hľadiska pôrodnej asistencie, gynekológie a ošetrovateľstva. Učebnica je koncipovaná podľa požiadaviek súčasnej pôrodnej asistencie, rešpektuje koncepcie poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii, zohľadňuje nové legislatívne úpravy v oblasti kompetencií pôrodných asistentiek.

 


Učebnica bola podporená projektom „Virtuálna a simulačná výučba ako nová forma vzdelávania na JLF UK v Martine“, ITMS kód projektu: 26110230071 spolufinancovaným zo zdrojov EÚ a Európskeho sociálneho fondu.

Prílohy:
Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
pdf Recenzia - PhDr. Radka Wilhelmová, PhD. Stiahnuť - Recenzia - PhDr. Radka Wilhelmová, PhD.Otvoriť v novom okne - Recenzia - PhDr. Radka Wilhelmová, PhD. 9.1.2016 808.51 KB ktokoľvek
pdf Recenzia - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH Stiahnuť - Recenzia - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPHOtvoriť v novom okne - Recenzia - doc. PhDr. Štefánia Andraščíková, PhD., MPH 9.1.2016 696.15 KB ktokoľvek
pdf Imprimatúr Stiahnuť - ImprimatúrOtvoriť v novom okne - Imprimatúr 9.1.2016 281.46 KB ktokoľvek
Odkazy:
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
html Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii Prejsť - Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistenciiOtvoriť v novom okne - Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii 9.1.2016 ktokoľvek

Kľúčové slová: pôrodná asistencia

4-D hodnotenie:

typ
Skripta a návody
typ
Edukačné weby a atlasy
typ
Digitálne video
typ
Prezentácie a animácie
typ
Obrazový materiál – kazuistiky
typ
E-learningové kurzy (LMS)
result
Nerecenzované

level
Základná úroveň
level
Pokročilá úroveň
level
Špecializačná úroveň
level
Komplexná úroveň
   
Zvoľte prosím dosiahnutú úroveň vzdelania a potom ohodnoťte výučbový materiál predovšetkým z pohľadu vhodnosti materiálu pre samoštúdium.
Študent – študent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
Absolvent – absolvent bakalárskeho alebo magisterského stupňa
PhD. absolvent – postgraduálny študent, absolvent PhD. štúdia, odborný asistent, ...
 
Ohodnoťte
ako prvý tento článok!
hodnotiť

Tento príspevok nebol skontrolovaný garantom obsahu portálu.

autor: Martina Bašková, a kol. | pracovisko: Ústav pôrodnej asistencie | publikované: 9.1.2016 | posledné úpravy: 15.1.2016
citácia: Bašková Martina, a kol.: Inovácia obsahu, foriem a metód na podporu praktických zručností v pôrodnej asistencii. Multimediálna podpora výučby klinických a zdravotníckych disciplín :: Portál Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského [online] 9.1.2016, posledná aktualizácia 15.1.2016 [cit. 2018-10-22] Dostupný z WWW: <http://portal.jfmed.uniba.sk/clanky.php?aid=318>. ISSN 1337-7396.
 

Komentáre a diskusia

Vložiť nový príspevok:

Autor / e-mail: [ prihlásenie/overenie používateľa ]
Titulok:
Text: