Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii, 2. prepracované a doplnené vydanie

Predložená vysokoškolská učebnica je druhé, prepracované a rozšírenie vydanie. V danom diele pribudlo šesť nových, autorských virtuálnych pacientov, zameraných na pôrodnú asistenciu s prienikom do oblasti komunikácie, hygieny a výživy. Inovácia spočíva najmä v tom, že virtuálnym pacientom bol dodaný multimediálny rozmer. Pridaním hyperliniek do virtuálnych pacientov sa dosiahlo spojenie hypertextov rôznych médií a výrazne sa rozšírila obsahová ponuka jednotlivých prípadov. Študenti si môžu preštudovať aj prídavné informácie a postupy. Výrazným posunom sú aj animácie, vložené do niektorých prípadov, čím sa zvýšila atraktivita riešenia prípadov. Cieľom predloženej publikácie je prostredníctvom vytvorenia didaktických počítačových simulácií zvýšiť atraktivitu a efektivitu vzdelávacieho procesu v študijnom programe pôrodná asistencia. Veríme, že virtuálni pacienti svojím kreatívnym charakterom rozšíria možnosti štúdia pôrodnej asistencie a zábavným spôsobom zaujmú študentov interaktívnou komunikáciou. Jednotliví virtuálni pacienti sú zatiaľ ojedinelí vo vysokoškolskom vzdelávaní pôrodnej asistencie na Slovensku a znamenajú debut aj pre autorov. Všetky učebné texty sa nachádzajú vo virtuálnom prostredí, čím ide o netradičnú formu publikácie.

Príloha   Dátum Veľkosť Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Imprimatur 30.11.2020 652.65 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - doc. PhDr. Štefánia Andaščíková, PhD., MPH 30.11.2020 417.09 KB ktokoľvek
 Recenzný posudok - PhDr. Radka Wilhelmová, Ph.D. 30.11.2020 192.1 KB ktokoľvek
Odkaz   Dátum Prístupnosť [?] Klinicky citlivé [?] Licencia
 Vybraní virtuálni pacienti v pôrodnej asistencii, 2. prepracované a doplnené vydanie 30.11.2020 ktokoľvek